Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Úvod do Vývoja

 

ÚVOD DO VÝVOJA

Dr. Lawrence Wilson

                                                                      © December 2017, LD Wilson Consultants, Inc.

 

Všetky informácie v tomto článku sú určené len na vzdelávacie účely. Nie sú určené na diagnostiku, liečbu, predpis alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia.

 

 

 

 

obsah

 

I. ÚVOD

Definícia

Cesta ako prekonať choroby

Literatúra o vývoji

Domáci Program

Vývojové axiómy

Stvorený na obraz Boží

Vyvážený a nevyvážený vývoj

 

II. VPLYV VÝVOJA

Rýchlejšia regenerácia

Silnejšia imunitná odpoveď

Lepšie odstraňovanie toxínov

Predĺženie telomérov

Zlepšené funkcie mozgu

Viac radosti a zábavy

Špeciálne schopnosti

Vedenie

Dlhý život

 

III. BEZPEČNOSŤ A BLOKY PROCESU VÝVOJA

Bezpečný proces vývoja

Bloky procesu vývoja

 

IV. POŽIADAVKY K VÝVOJU

Požiadavky pre vývoj

Ako sa vyvíjať

Kompletný program vývoja

 

V. ĎALŠIE TÉMY

Merkabah

Energetické centrá

Čo vývoj nie je

Fázy vývoja

Ďalšie myšlienky

_____________________________

 

I. ÚVOD

 

ČO JE VÝVOJ?

 

     Vývoj je rast jemného ľudského energetického poľa, ktoré je v niektorých textoch opísané ako aura alebo energetické centrá. Môže byť tiež opísaný ako :

- Rozvinutie plného potenciálu človeka.

- Presný fyziologický a energetický proces s definovanými etapami a stabilnou sekvenciou udalostí.

 

     Prevažne neznámy v západnom svete.  Tento typ vývoja nie je známy alebo vyučovaný verejnosti v západnom svete.  Je známy a vyučovaný v niekoľkých kláštoroch a na málo ďalších miestach. Je známejší na orientu a niektorí autori tam o tom písali v knihách, ako je napr. 6- dielny set s názvom Život a učenie majstrov z ďalekého východu od Bairda T. Spauldinga. Ďalší autor, ktorý písal o vývoji v oriente, je Lobsang Rampa, ktorý napísal o svojom výcviku v Tibete.

        Novšia kniha, ktorá sa dotýka témy vývoja, je Posolstvo od protinožcov od Marlo Morgan. Je to príbeh o spôsobe života austrálskych domorodcov.

 

     Vývoj v západnej literatúre.  V západnej literatúre, Ježiš demonštroval schopnosti, ktoré prichádzajú s pokročilým vývojom a učil niektoré princípy vývoja.

Veľa katolíckych svätých malo skúsenosť s vývojom.   Medzi najznámejších patrí svätý Mikuláš z Myry a Padre Pio. Veľa hebrejských patriarchov, ako Abrahám, Enoch a Ezechiel, sa tiež rozvinuli.  Ich životy sú opísané v Starom zákone v Biblii.

  

     Vývoj a výživa. Vývoj vyžaduje špeciálnu diétu a vynikajúcu výživu. Je však úplne odlišná od "vyváženej stravy" alebo "poskytovania všetkých živín", alebo akéhokoľvek iného systému výživy. V skutočnosti, dávať telu príliš veľa určitých živín bude spomaľovať vývoj, aj keď človek môže byť dobre živený .     

 

     Vývoj ako cieľ.   Vývoj je cieľom každého programu nutričného vyvažovania a dôvodom, prečo sú tieto programy efektívnejšie ako väčšina iných liečebných programov.   Vývoj je tiež dôvodom, prečo sa diéta, doplnky a detoxikačné postupy používané v programoch nutričného vyvažovania líšia od tých používaných v iných programoch a prečo je potrebné ich robiť presne tak, ako je to opísané, a nie inými spôsobmi.

 

     Vývoj nebol súčasťou práce Dr. Ecka.   Dr Paul Eck, zakladateľ vedy o nutričnom vyvažovaní (nutritional balancing) nevedel o vývoji. Prinajmenšom o tom nikdy nehovoril a nevykazoval žiadne známky vývoja.

 

      Nutritional Balancing – domáci program .   V minulosti ľudia museli žiť v kláštoroch, aby sa rozvíjali. Nižšie uvedené pokyny však umožňujú, aby sa niekto začal rozvíjať, keď žije doma.

 

 

ROZVOJOVÉ AXIÓMY

 

1. Ak sa chcete rozvíjať rýchlo, postupujte podľa kompletného programu nutričného vyvažovania a odporúčaní v článku Manuál pre mladých.

 

2. Každý sa vyvíja svojím vlastným tempom, takže sa neporovnávajte    s ostatnými. Veľa faktorov ovplyvňuje rýchlosť vášho vývoja vrátane:

 

     a/ Ako chorý ste. Toto nie je ľahké posúdiť, pretože veľa zdravotných stavov je  v tele skrytých alebo sú subklinické. Patria sem chronické infekcie a otrava kovmi a chemikáliami.   

    b / Ako dobre dodržiavate program nutričného vyvažovania. Najdôležitejším časťami programu je často strava a meditácia, ale všetky aspekty môžu byť rozhodujúce pre urýchlenie vývoja. Strávenie jednej hodiny, alebo ešte lepšie, dvoch hodín denne alebo viac v aktívnej meditácií pushing down  je kritické.

         Cieľom mentálneho cvičenia pushing down je priniesť do tela maximálne množstvo novej éterickej energie.  Tá regeneruje telo, predlžuje životnosť a zlepšuje zdravie.   

    c / Koľko oddychu a relaxácie môžete mať.

    d / Vaša úroveň stresu a typ zamestnania.

    e / Vaša životná situácia.   Dobré manželstvo, napríklad, môže urýchliť proces. Môže to byť preto, že poskytuje silnú emocionálnu a duševnú podporu, aj keď zaberie určitý čas a energiu.

    f / Ďalšie faktory. Veľa faktorov môže vstúpiť do rýchlosti procesu vývoja, a to od genetických rozdielov až po vaše idei a návyky myslenia. 

 

3. Vývoj zahŕňa posilnenie vašej vôle, čo je životne dôležitá jangová kvalita človeka.  Nedá sa dostatočne zdôrazniť, ako dôležitá je silná vôľa pre každého.

 

4. Vývoj zahŕňa disciplínu. To je ďalšia úžasná jangová kvalita.

 

5. Služba.  Vývoj nie je len spôsob, akým zlepšiť zdravie a predĺžiť svoj život. Je  tiež dôležitým typom služby pre ľudstvo a za jeho hranicami. Vývoj slúži všetkým tým, že:

     a. Rozvíjanie spôsobuje, že človek začne vyžarovať typ liečivej energie. Pre viac informácií o tomto fenoméne si prečítajte článok vysielanie na tejto webovej stránke.

     b. Rozvíjaním seba sa stávate príkladom, ktorý uľahčuje ostatným nasledovanie cestu vývoja.

     c. Keď sa vyvíjate, ste schopní pomôcť liečiť ostatných na diaľku zdieľaním živín, myšlienok a ďalších informácií z vášho tela ľahšie.   Toto sa nazýva empatické liečenie.

     d. Energia z rozvinutého človeka poháňa niektoré stroje, ktoré sú dnes veľmi dôležité.

     e. Rozvíjanie sa, skutočne zlepšuje energiu celého vesmíru.

 

6. Nie každý dokončí všetky fázy vývoja opísané v tomto článku. skutočnosti tak budú môcť urobiť len tí, ktorí začínajú v mladom veku. Avšak dokončenie akejkoľvek fázy zabezpečí zdravšie telo a zvyčajne dlhšiu životnosť.

 

     Stvorený na obraz boží. Verím, že myšlienka vývoja sa nachádza v Starom zákone Biblie v línii z Genesis, že "Boh stvoril človeka podľa vlastného obrazu".   Jedným z významov tohto tvrdenia je, že Boh je zjavne rozvinutý, a tak ľudské bytosti sa môžu tiež rozvíjať, pretože on alebo ona je stvorení na obraz alebo podobu Boha.

 

     Vyvážený vývoj.   K tomu dochádza, keď sa všetkých sedem fyzických energetických centier otvorí alebo rastú približne rovnakou rýchlosťou. Ak sa nezväčšujú rovnomerne, ide o nevyvážený vývoj, ktorý je nebezpečný a nepredlžuje život.

    Vyvážiť energiu vyžaduje, aby ste vykonávali cvičenie pushing down každý deň najmenej 20 minút.

 

 

II. ÚČINKY VÝVOJA

 

Vývoj má veľa účinkov. Tu je len niekoľko z nich:

 

Viac radosti a zábavy v živote. To je primárne.   Namiesto starnutia tela a chorobného procesu, telo pomaly zvráca starnutie, schopnosti mysľe sa zlepšujú, nové schopnosti sa objavujú a človek má čas na oveľa viac radosti zo života. 

Rýchlejšia regenerácia tela. To je dôležité, pretože telesné tkanivá sú vždy v procese rozpadu zo stresu a musia sa znovu vybudovať.   Obnova telesných tkanív sa spomaľuje ako človek starne a toto otvára dvere na získanie všetkých druhov chorôb.   Vývoj spôsobuje oveľa rýchlejšiu a lepšiu syntézu proteínov, enzýmov a všetkých životne dôležitých telesných chemikálií.

Lepšia imunitná odpoveď. Silnejšia imunitná odpoveď znamená menej infekcií.   Za normálnych okolností sa týmusová žľaza a iné imunitné štruktúry v tele začnú oslabovať a atrofovať okolo 30. roku života.  Vývoj pomaly obnovuje týmusovú žľazu, Peyerove pláty a iné imunitné štruktúry.

Lepšie odstránenie toxínov cez peyerové pláty.   Peyerové pláty sú malé lymfatické žľazy umiestnené pozdĺž steny tenkého čreva.   Umožňujú telu eliminovať určité toxíny priamo z lymfatickej tekutiny do tenkého čreva bez toho, aby museli prechádzať pečeňou alebo obličkami.   V Peyerové pláty majú tendenciu atrofovať asi po rokoch 40. roku života. Vývoj ich pomaly obnovuje.

Predĺženie telomérov.   Teloméry sú malé značky na jednom konci chromozómu. Keď starneme, skracujú sa. Vzhľadom k tomu, dochádza k väčšiemu množstvu chýb v kopírovaní našej DNA.  To zapríčiňuje niektoré choroby starnutia.   Vývoj môže zvrátiť tento proces.

* Lepšie schopnosti mozgu .  Ako starneme, mozgové bunky umierajú a nie sú adekvátne nahradené. To je jedna z príčin zníženej duševnej kapacity u starších ľudí a dokonca aj u niektorých mladých.

Vývoj spôsobuje nahradenie niektorých gliových buniek v mozgu neurónmi.   Neuróny sú bunky potrebné na myslenie a pamäť.   Výsledkom je zlepšenie kognitívnych schopností, pamäte, koordinácie, integrácie osobnosti a zlepšenia celkovej aktivity mozgu.

Pomoc ostatným.   Veľa ľudí chce pomôcť iným ale nie sú si istí, ako to urobiť.   Vývoj je najlepším možným spôsobom.  Keď sa človek vyvíja  automaticky pomáha všetkým ostatným na planéte liečiť a rozvíjať sa . 

Dôvod, prečo k tomu dôjde, je trochu ezoterický a súvisí s rezonanciou a indukciou. V podstate, ako sa človek vyvíja, menia sa jeho vibrácie a to pomáha ostatným meniť sa rovnakým spôsobom. 

Špeciálne schopnosti.  Keď sa človek vyvíja, rozvíja nezvyčajné schopnosti ako je telepatia, schopnosť vidieť energetické pole okolo živých bytostí a veľa ďalších.

Vedenie.  Keď sa človek rozvinie dostatočne, dostáva osobnú pomoc, ktorá je skutočne úžasná.

Životnosť.  Telo vydrží oveľa dlhšie, keď je vyvinuté.  Je možné zostať v tele tak dlho, ako si to želáte.

 

 

III. BEZPEČNOSŤ A BLOKY VÝVOJA

 

BEZPEČNOSŤ

 

       V Nutritional Balancing programoch sa dbá v prvom rade na bezpečnosť !  V tomto ohľade je vývoj jedným z najbezpečnejších spôsobov obnovy a udržania zdravia. Medzi dôvody tohto tvrdenia patria:

1. Vývoj je založený na nasledovaní zdravého životného štýlu a vynikajúcej kvality stravy.

2. Vývoj len zriedka vyžaduje použitie toxických liekov, chirurgických zákrokov, bio-identických hormónov, chelácie alebo iných nebezpečnejších metód a procedúr.

3. Vývoj zahŕňa veľa odpočinku a spánku. To má tendenciu zredukovať zranenia z nehôd, ktoré sa často vyskytujú, keď sú ľudia nadmerne unavení. 

4. Vývoj učí sebadisciplínu.   To má tiež tendenciu znižovať počet nehôd.

 

BLOKY K VÝVOJU

 

     Vývoj je prirodzený proces.  Vyskytuje sa však zriedka v dôsledku niekoľkých faktorov:

 

     * Nesprávna výživa.   Takmer všetci sú dnes minerálne vyhladovaní.  Morská soľ, napríklad, je veľmi dôležitá na urýchlenie vývoja.

Dokonca aj tí, ktorí jedia len ekologicky pestované, prírodné, celé potraviny majú nízky obsah minerálov.   Dôvody sú:

1. Človek musí variť všetku zeleninu, pretože telo z nej nemôže extrahovať veľa minerálov.

2. Jedlo sa musí žuť dôkladne a sú potrebné dobré stravovacie návyky.

3. Človek musí zredukovať stres, ktorý rýchlo spotrebúva živiny.

4. Za posledných sto rokov obsah minerálov v našich potravinách klesol vďaka zelenej revolúcii .

 

     Jedným z problémov v modernom poľnohospodárstve je použitie superfosfátových hnojív.   Používajú sa dnes rovnako na organické ako aj komerčné plodiny. Tento typ plodin - ktoré v súčasnosti zahŕňajú všetko jedlo – je s vyšším obsahom uhľohydrátov a oveľa nižším obsahom životne dôležitých minerálov.

To sa dá ľahko dokázať porovnaním USDA analýz minulého storočia so súčasnosťou. Kniha s názvom Empty Harvest (1995) od Dr. Bernarda Jensena a Marka Andersona, a ďalšie knihy, vysvetľujú túto skutočnosť podrobnejšie so štatistikami od vládnych agentúr.   Je to tragédia.

Ďalšími problémami je používanie pesticídov, pestovanie hybridných plodín pre ľahšie podmienky pestovania, odolnosť voči pesticídom alebo pre iné dôvody, ale nie pre lepšiu minerálnu výživu.

So zelenou revolúciou prišlo menej hladovania na zem, prinajmenšom na teraz, ale aj tzv. chorôb civilizácie, ako je rakovina, srdcové choroby a cukrovka. Takže to je šťastie v nešťastí so závažnými problémami. Moderné metódy poľnohospodárstva sa musia zmeniť, inak sa to len zhorší.   

Ďalšími príčinami zlej výživy je prerušenie dojčenia pred dosiahnutím veku 3 rokov a konzumácia rafinovaných zŕn, rafinovaného cukru, a iných nežiaducich potravín a rýchleho občerstvenia.   Toxíny v mnohých potravinách sú ďalším vážnym problémom, pretože narúšajú trávenie.   Pre viac informácií o tejto téme si prosím prečítajte Každý je toxický a vyčerpaný .

 

      * Rekreačné užívanie drog. Ďalším silným blokom k vývoju je užívanie drog vrátane  marihuany. Vyhnite sa všetkým drogám, vrátane rekreačnej a lekárskej marihuany, ak máte záujem o vývoj.  Pre viac informácií o tejto téme si môžete prečítať Rekreačne drogy , Lekárska Marihuana a CBD olej .

 

     * Stres. Znižovanie stresu všetkého druhu a dostatočný oddych sú pre vývoj veľmi užitočné.   Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Porozumenie stresu .

 

     * Vrodené problémy.   Jedná sa o výživové nedostatky a toxické kovy u novorodencov.  Prechádzajú z matky do dieťaťa počas tehotenstva.  Takmer vždy zahŕňajú nedostatky zinku a selénu a nadmerné množstvo toxických kovov, ako je ortuť, hliník, kadmium, olovo a ďalšie.

 

     * Expozícia toxínmi po narodení. To môže tiež spomaliť vývoj. Najhoršie z nich sú vakcíny.   Pravda o poškodeniach z očkovania je silne potlačená. Vakcíny priniesli epidémiu autizmu a ADD, okrem iných veľmi vážnych zdravotných problémov detí.

Lekári, ktorí hovoria proti očkovacím látkam, strácajú svoje licencie, takže pravdu o vakcínach nebudete počuť od licencovaných lekárov.   Dokonca aj naturopatické školy vyžadujú, aby boli študenti očkovaní , čo naznačuje, že aj oni stratili svoju cestu.  Viac informácií o tejto téme nájdete na webových stránkach Dr. Wilsona   Očkovanie a Hrozný príbeh o očkovaní .   Pre viac informácií o toxických kovov si prečítajte článok TOXIC%20METALS

 

      * Ďalšie lieky. Veľa liekov je dosť toxických a budú spomaľovať vývoj. Veľa z nich je na predpis, pretože lekári nie sú vyučovaní o bezpečnejších prírodných metódach liečenia väčšiny zdravotných problémov.     

Medzi najtoxickejšie lieky patria antibiotiká a nesteroídné protizápalové lieky alebo NSAID .   Lieky na zníženie hladiny cholesterolu. Perorálne antidiabetiká sú tiež veľmi toxické a veľmi zriedka potrebné.   Viac informácií o tejto téme nájdete v článkoch Problémy s liekmi a Nebezpečné lieky .

     * Ionizujúce žiarenie Tieto  jedy tiež spomaľujú alebo zastavujú vývoj. Majte čo najmenej röntgenových vyšetrení, ako môžete.  Zubné röntgenové lúče nie sú v takej miere toxické.  Expozícia celého tela lúčmi je zlá a CT skeny sú najhoršie.   Jeden CT scen môže byť ekvivalent približne 400 snímok hrudníka.

     *Mobilné telefóny a telefónne veže. Tie zaplavili svet škodlivými elektromagnetickými poliami, ktoré tiež spomaľujú vývojový proces.   Pokúste sa nepoužívať tieto telefóny.   Viac informácií o tejto téme nájdete v článku Elektromagnetické znečistenie .

    *Hormonálny útok. Toto je tajné používanie koncentrovaných živočíšnych feromónov na potlačenie hormonálnej rovnováhy mužov a žien. Podrobnosti o tomto probléme nájdete v článku  Hormonálny útok .   

 

 

IV. POŽIADAVKY K VÝVOJU

 

Požiadavky sú:

 

     1. Správna diéta a sexuálna zdržanlivosť. 

Diéta. Diéty nutričného vyvažovania sú najlepšie. Dostatočné rezervy životne dôležitých alkalických minerálov v tele sú kritickou požiadavkou pre vývoj. Bez týchto minerálov, ktoré sú dnes nedostatočné v potravinách, nedochádza k vývoju.   

Nie je možné užívať len minerálne doplnky na doplnenie týchto minerálov.   Želám si, aby to bolo pravda, ale nie je.   Veľa z potrebných minerálnych zlúčenín sa nachádza iba v potravinách. V diéte je najdôležitejšia potreba varenej zeleniny spolu s malým množstvom proteínu živočíšnej kvality každý deň.   Želám si, aby vegetariánska strava bola dostatočná, ale nie je.   Pre podrobnejšie informácie o diéte si prečítajte Diéta pre pomalú oxidáciu.

Výživové doplnky. Niektoré kľúčové doplnky výživy sú tiež veľmi dôležité. Najzákladnejšie sú uvedené v článku Zdravý životný štýl . Oveľa lepšie je začať kompletný rozvojový program, pretože je individualizovaný, bezpečnejší a silnejší.      

Užívanie ďalších doplnkov má tendenciu blokovať vývoj, pretože sú príliš Jin.  Veľa z nich tiež zhoršujú rovnováhu chémie tela.   Väčšina bylín a homeopatických liekov je mierne toxická, čo nie je užitočné.

Voda na pitie.  Vypite dva a najlepšie až tri litre vody denne, buď kvalitnú pramenitú vodu alebo filtrovanú vodu z vodovodu. 

VYHNITE sa iným typom pitnej vody , najmä vode upravenej reverznou osmózou . Táto voda spolu s destilovanou vodou, je bez minerálov, čo je škodlivé pre vývoj.   Voda upravená reverznou osmózou, alkalické vody a destilovaná voda sú tiež príliš Jin.   Pre viac informácií o pitnej vode si prečítajte článok voda na pitie.

Zadržanie sexuálnej tekutiny.   Muži a ženy by nemali mať sex so stratou tekutín viac ako raz za týždeň a menej po 35 rokoch života.   Objímanie, bozkávanie a dotýkanie sú v poriadku.   Pre viac informácií si prosím prečítajte  Sexualita a vývoj .

 

     2. Cviky a zvraty na chrbát Ide o sadu cvikov. Všetky sú veľmi užitočné. Tiež nožná a ručná reflexologická masáž je mimoriadne užitočné.     

 

    3. Pushing Down mentálne cvičenie. Toto cvičenie je potrebné vykonávať najmenej jednu hodinu a najlepšie dve alebo tri hodiny denne. Viac informácií o koncepte dole sa pohybujúcej energii nájdete v článku Smerom dole sa pohybujúca energia a hojenie .    

 

    4. Oddych a spánok. Spať deväť alebo desať hodín denne je dôležité. Tiež je potrebné ísť skoro spať - medzi 8 a 9 hod.    

 

   5. Láskavosť. Je ďalšia dôležitá kvalita, ktorá urýchľuje vývoj.  

 

   6. Starostlivosť.  Starostlivosť je rozšírením láskavosti.  To znamená nielen určitú jemnosť, ale hlbší záujem o blaho ostatných vo všeobecnosti.

 

   7. Láskyplnosť.  Táto kvalita osobnosti je rozšírením starostlivosti. Znamená to ochotu pomáhať druhým, aj keď to pre vás znamená trochu nevýhod.

Neznamená to riskovať vaše zdravia alebo váš život. Týka sa to však psychologickej starostlivosti na hlbšej úrovni než ostatné dve vlastnosti uvedené vyššie.

 

 

ZAMERANIE NA VÝVOJ

 

     Veľmi užitočné pre vývoj je sústrediť vašu pozornosť a energiu najskôr na vývoj, a na chvíľu oneskoriť iné ciele a potešenia. Napríklad, môžte byť ochotný oneskoriť založenie rodiny, našetriť veľa peňazí, mať veľa priateľov, kariéru a iné úspechy, kým sa nevyviniete na istú úroveň.  Potom môžete mať všetky tieto veci a oveľa viac.

Taktiež začnite premýšľať dlhodobo. Opýtajte sa seba, čo budem robiť, ak budem mať okolo 100 rokov alebo viac, a budem sa cítiť dobre a silný? 

 

KOMPLETNÝ PROGRAM VÝVOJA

 

     Ak budete postupovať podľa vyššie uvedených pokynov, vývoj začne.   Ak však chcete proces urýchliť, začnite a zostaňte s kompletným programom nutričného vyvažovania. Na rozdiel od iných nutričných programov je tento program určený na urýchlenie vývoja.

Ak chcete začať s programom, obráťte sa na jedného z praktikantov Nutritional Balancing. Sú to jediní ľudia, ktorých vám môžem odporučiť.  Prečítajte si tiež článok s názvom Urýchľovače .   Tieto metódy môžu výrazne pomôcť urýchliť vývoj.