Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Obchod. podmienky

 

Upozornenia a obchodné podmienky

 

     Informácie týkajúce sa programu - nutritional balancig, sú poskytované iba na informačné účely. Informácie sú výsledkom dlhoročných skúseností z praxe dr Wilsona a jeho tímu. Informácie na tejto webovej stránke nie sú určená ako náhrada za akúkoľvek radu poskytnutú lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom.

 

     Nepoužívajte informácie uvedené na tejto webovej stránke na diagnostiku alebo liečenie zdravotného stavu či choroby, alebo na predpisovanie liekov, alebo na iné liečebné postupy. Pred začatím programu nutričného vyvažovania sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

 

     Ak máte podozrenie, že máte zdravotný problém, ihneď kontaktujte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nezabúdajte na odborné lekárske rady alebo nezanedbajte lekárske vyšetrenie  z dôvodu niečoho, čo ste si prečítali a / alebo ste videli na tejto webovej stránke. Informácie a vyhlásenia týkajúce sa doplnkov stravy neboli hodnotené Správou pre potraviny a liečivá (Food and Drug Administration) a nie sú určené na prevenciu, diagnostiku a liečbu akejkoľvek choroby.

 


     Nesmiete túto webovú stránku používať na žiadne nezákonné účely. Informácie získané zo stránky nutritional-balancing.sk môžete používať iba na osobné, nekomerčné použitie. Pred použitím akéhokoľvek obsahu kopírovaného z tejto webovej stránky na publikácie, distribúciu musíte získať písomné povolenie.

 

Podmienky poskytovania služieb

 

Každý klient súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

- Neexistujú žiadne ďalšie poplatky okrem tých, ktoré sú uvedené na stránke: „Začnite váš program“.  Nutričné doplnky NIE sú zahrnuté v cene programu.

- Každý, kto si praje začať program nutričného vyvažovania, musí vyplniť a podpísať informačný dotazník. Tento dotazník sa vypĺňa vždy pred každým testovaním.

 - Každý, kto si praje začať program nutričného vyvažovania, musí podpísať dve tlačivá. Potrebné sú len pri úvodnom testovaní. Prvé sa týka vášho súkromného členstva v skupine Nutritional balancing academy, ktorého členom sa stanete. Vaše členstvo NIE je spoplatnené a neexistujú žiadne povinnosti pre člena. 

     Podpisom druhého tlačivá – prehlásenia, potvrdzujete, že rozumiete, že program nutričného vyvažovania, ktorý ponúka Roman Hudok, je určený na vyvažovanie chémie tela pomocou analýz minerálov z vlasov a len ako nutričná podpora. Program nutričného vyvažovania NIE je určený na liečenie akýchkoľvek zdravotných problémov. Podpisom tohto dotazníku tiež súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s podmienkami poskytovania služieb uvedenými na tejto webovej stránke.

- Ďalšie inštrukcie a formulár na objednávku vlasovej vzorky vám bude zaslaný poštou alebo elektronicky až po uhradení a doručení vašej platby, a vyplnení a podpísaní všetkých vyššie uvedených dotazníkov.

- Platbu je možné vykonať len prevodom na bankový účet. Pri platbe je nutné uviesť do poznámky vaše meno a priezvisko.

Následne na vaše náklady mi pošlete váš objednávkový formulár spolu so vzorkou vlasou, ktorý ihneď po doručení odošlem do laboratória ARL vo Phoenixe  USA.

- Po zaslaní vzorky vlasov do laboratória, v prípade vášho odstúpenia, už nie je možné vrátenie vašich nákladov.

- Čas doručenia vašich výsledkov je závislý od času doručenia zásielky do laboratória v USA. Laboratórium ARL vyžaduje čas na analyzovanie vašej vzorky s pravidla 2 týždne, vzhľadom na množstvo objednávok z celého sveta. Následne vaše výsledky budú interpretované tímom Dr. Wilsona a bude vám vytvorený individuálny nutričný program. Preto celkový čas doručenia vašich výsledkov je približne medzi 3. – 5. týždňami.

 

-  Pri vzniku sporu, klient súhlasí, že uprednostní riešenie sporou alternatívnou cestou systému riešenia sporov:

  1. Klient využívajúci služby nutritional-balancing.sk má právo obrátiť sa na poskytovateľa služieb so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nuticne.vyvazovanie gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ služieb vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ služieb porušil jeho práva. Ak poskytovateľ služieb odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Kient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ( klientom a poskytovateľom služieb ) vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy ( zmluvy o poskytovaní služieb ) alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.