Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Čo je to Nutritional Balancing

 

Všetky informácie v tomto článku sú určené výhradne na informačné účely. Veda nutritional balancing , nie je náhradou za pravidelnú lekársku starostlivosť. Nie je určená na diagnostiku, predpis liekov, liečbu alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia, psychického či fyzického. Je to prostriedok na znižovanie stresu, vyváženie, posilnenie a obnovu telesnej chémie. Keď sa tak stane, zdravotné problémy sa zlepšia.  

  

 

         Táto webová stránka je navrhnutá tak, aby vám predstavila nutritional balancing – „vedu o éterickom vývoji“. Ide o nutričné vyvažovanie (tela) na základe analýz minerálov z vlasov.  Nutritional balancing – veda o nutričnom vyvažovaní,  je sofistikovaný a integrovaný systém na regeneráciu tela, ktorý spôsobuje hojenie na hlbokých úrovniach. Je to novšia a veľmi unikátna metóda fyzického, emocionálneho a mentálneho uzdravenia. Základom nutritional balancing bola syntéza a spracovanie mnohých teórií, medzi ktoré patrí napr. všeobecná teória systémov, biologická transmutácia prvkov, teória chaosu, metabolické typovanie, jing a jang, biologická dostupnosť minerálov a ďalšie..., Nutritional balancing využíva všetko užitočné zo súčasných lekárskych vied, ale aj mnoho princípov zo starovekých liečebných umení. Začala sa utvárať v 70. rokoch minulého storočia. Zakladateľom bol výskumník Dr. Paul Eck, ktorý zahrnul svoje znalosti v tejto vede, a do interpretácie výsledkov analýz  minerálov z vlasov, v tom čase novom nástroji na posúdenie chémie tela. Experimentovaním s týmto testom a aplikovaním jeho znalostí objavil spôsob, ako opakovane tlačiť chémiu tela do rovnováhy, a umožniť tak telu pomaly prestavať a obnoviť enzymatické systémy. 

     Dr. Lawrence Wilson spolupracoval s Dr. P. Eckom. Po smrti doktora Paula Ecka, Dr. Wilson naďalej pokračuje vo výskume.

 

     Programom nutričeného vyvažovania, je možné zvrátiť väčšinu zdravotných ťažkostí prirodzene bez použitia liekov, ako vedľajší efekt kontinuálneho balansovania, remineralizácie, detoxikácie, a tým obnovy telesnej chémie.

     Nutričné vyvažovanie je najlepšia metóda v odstraňovaní všetkých toxických kovov, chemikálií a biologických toxínov zo všetkých vrstiev telesných tkanív. Preťaženie tela toxickými látkami je problém, ktorý je značne ignorovaný súčasnou lekárskou vedou. Program zvyšuje energetické hladiny, obnovuje vitalitu, posilňuje a pomaly regeneruje celé telo, najmä v spojitosti s detoxikačnými postupmi. Týmto spôsobom podporuje samovoľné odstraňovanie toxínov z tela.  Je to prirodzenejší a jemnejší prístup pre telo a zároveň rýchli, efektívny a hlavne bezpečný. Program nutričného vyvažovania však nie je zameraný len na odstraňovanie jedného alebo viacerých ťažkých kovov, či iných jedov z tela. Je to prepracovaný komplexný program. „Vníma“ telo ako celok, jeden samoregulačný systém, a berie do úvahy všetky potreby a ďalšie aspekty vplývajúce na človeka, ktorými  je potrebné sa zaoberať.

 

 

            SPIRITUÁLNÝ VÝVOJ 

 

      Nutričné vyvažovanie je predovšetkým veda o éterickom vývoji človeka a jeho vplyvu na zdravie. Môže byť považovaná skôr za životnú cestu ako len ďalšiu nutričnú metódu. Regeneračný proces pokračuje aj po rokoch v programe. Metódy využívané v programe pomáhajú dosiahnúť skutočný potenciál každého človeka. Ide iba o mentálny vývoj. Schopnosť naučiť sa presúvať liečivú enegiu cez telo. Definícia vývoja podľa Dr. L. Wilsona je : 

     „úžasný proces hojenia, ku ktorému dochádza, ak niekto balansuje a vyživuje telo špeciálnym spôsobom, dlhšie časové obdobie. V tomto procese človek vyvíja éterické telo, čo je druh elektrického pola okolo fyzickej osoby. Ako sa vyvíja, prináša určité energie do tela, ktoré majú hlbší hojivý účinok na fyzickom tele. Výsledkom je zlepšenie mentálnych funkcií, zosilnenie imunitnej reakcie, obnovenie týmusu, peyerových plátov a mnoho ďalších výhod.“ 

    

 

           ODSTRÁNENIE PRÍZNAKOV

 

     Zámerom nie je dosiahnutie nezvyčajných  javov, nutritional balancing je vedecký program na korekciu telesnej chémie, pomocou využitia špeciálnych testov, analýz minerálov z vlasov a ich interpretácie. Výsledný vývoj tohto typu je prevažne o drastickom zlepšení zdravotného stavu a zmene vnímania. 

 

     Program je z väčšej miery založený na mechanických princípoch, pri správnom dodržiavaní je efektívny. Väčšinu ľudí, keď začnú NB program, pochopiteľne, spočiatku zaujíma odstránenie príznakov a chorôb. Všeobecné zlepšovanie zdravia pokračuje u každého, kto nasleduje program. Výnimkou môžu, ale aj nemusia byť, ľudia vo veľmi pokročilom veku alebo so život ohrozujúcim onemocnením. Dôvodom je, že vo všetkých prípadoch je potrebný istý čas pre nápravu chémie tela a nadobudnutia určitého stupňa vitality. Ten sa líši v závislosti od toxického zaťaženia a ďalších faktorov jednotlivca, ako aj od toho, ako dobre niekto nasleduje program.  Veľa ľudí zostáva v programe aj po odstránení príznakov, pre príjemnejší zdravší život a dlhovekosť. Treba ale zdôrazniť, že program nutričného vyvažovania nie je určený na akékoľvek liečenie príznakov, chorôb alebo diagnóz, ako je to vo väčšine liečebných prístupov, namiesto toho sa sústredíme na vyvažovanie alebo balansovanie chémie tela a zvyšovanie vitality. Balansovaním chémie tela a zvyšovaním vitality touto metódou, väčšina príznakov mizne sama, často celkom ľahko a rýchlo. Odstránenie príznakov, ako vedľajší efekt obnovenia vitality a vývoja, je trvalého charakteru. Kľúčom k úspechu v tejto metóde, je využívanie testov analýz minerálov z vlasov, vykonávaných a interpretovaných podľa zásad vedy o nutričnom vyvažovaní.

 

  

          REAKCIE Z HOJENIA 

 

    Ďalším charakteristickým znakom vedy o nutričnom vyvažovaní, okrem vývoja, sú reakcie z hojenia. Správne navrhnutý a dodržiavaný NB program, spôsobí „retracing“, následkom ktorého vznikajú reakcie z hojenia. Každý program, ktorý skutočne hojí telo, by mal spôsobovať tieto reakcie.  „Retracing“ ( stopovanie ) je: 

 „  fyzický, emocionálny, mentálny alebo duchovný proces, v ktorom je potrebné vrátiť sa do minulosti, aby bolo možné pokročiť do budúcnosti.  Ide o zmazanie minulých chýb, poškodení, chorôb, postojov, ktoré držia človeka „ späť.“ Počas života, všetci ľudia prejdú rôznymi chorobami, úrazmi, udalosťami, ktoré neboli správne zvládnuté a zanechali určité škody na tele alebo duši, či už vedomé alebo nevedomé. „Retracing“ je proces vracania sa do týchto situácií na úrovní mysle, tela alebo duše, do tej miery, ktorá je potrebná na ich úplne zahojenie a vymiznutie.“

     Teda myseľ a telo môže byť počas programu v istom type stresu alebo „náročnejších obdobiach“, ktoré sú dôsledkom prebiehajúceho hojenia. Záleží to od toho, ako dobre človek nasleduje program a čo všetko si „v sebe nesie“. Napríklad, telo môže vystopovať niekdajší biochemický stav z minulosti, do ktorého sa dostane v prítomnosti, aby ho bolo možné správne napraviť a zahojiť. Podobne na mentálnej úrovni, človek môže byť nevedome mysľou čiastočne v minulosti. Túto skutočnosť často potvrdia výsledky testov vo forme istých vzorov zobrazujúcich sa na grafoch, spolu s pocitmi a príznakmi klientov.

 

      Výsledkom procesu „retracing“ sú dočasne príznaky nazývané reakcie z hojenia alebo príznaky detoxikačného charakteru. Sú vítaným znamením zmien v tele na hlbšej úrovni. Program nutričného vyvažovania spôsobuje veľa reakcií z hojenia na rozdiel od iných prístupov. Na jednej úrovni, program spôsobuje nepretržité „retracing“ v závislosti od jednotlivca, akú ma toxickú a inú, mentálnu, či dokonca karmickú záťaž. To je dôvod, prečo sa spočiatku niektorí ľudia cítia nepohodlne, či dokonca nepríjemne počas programu. Má to veľa čo do činenia s odstraňovaním toxínov z tela a zvyšovaním povedomia. Niektoré liečebné krízy môžu byť viac stresujúce. Je veľmi užitočné, porozumieť reakciám z hojenia pre ľudí v programe. Môžu spôsobiť fyzické, mentálne alebo emočné symptómy. Avšak tieto reakcie sú bezpečné a je nutné si nimi prejsť ak chcete byť zdravší. Pre viac informácií na túto tému si prečítajte:http://www.drlwilson.com/articles/retracing.htm

 

  

 

POZITÍVNE ASPEKTY NUTRITIONAL BALANCING PROGRAMU

 

 •   Oveľa bezpečnejší ako väčšina iných liečebných metód, bezpečnosť je vysokou prioritou.
 •   Môže byť efektívny pre väčšinu zdravotných stavov, niektoré však vyžadujú niekoľko rokov pre nápravu. 
 •   Trvalejšie výsledky ako v iných metódach založených na prístupe potlačenia príznakov. 
 •   Prediktívny  a preventívny. Efektívny na bezpríznakové alebo skryté zdravotné ťažkosti. 
 •   Vynikajúci pre staré chronické infekcie a toxicitu všetkých ťažkých kovov a chemikálií. 
 •   Spôsobuje vývoj. To je jedno z jeho tajomstiev a dôvod, prečo je tak silný a zároveň bezpečný. 
 •   Efektívny pre traumy. Nezvyčajná výhoda je zvrat mnohých fyzických a mentálnych tráum. 
 •   Spôsobuje „retracing“, čo je hlboký typ hojenia, ktorý sa nevyskytuje často v liečebných umeniach.

  

 


 

 

          NEGATÍVNE ASPEKTY NUTRITIONAL BALANCING PROGRAMU

 

 •   Náklady na suplementy, ktoré môžu stáť približne 150 dolárov na mesiac, plus náklady na testovanie pre sledovanie pokroku a navrhnutie programu raz za 4-6 mesiacov. ( Doplnky výživy je možné brať raz denne pre zníženie nákladov ).
 •   Vyhradenie času na nákup, varenie jedál, robenie procedúr  a primeraný odpočinok.
 •   Reakcie z hojenia, ktoré sú zvyčajne neškodné, no občas nepríjemné alebo dokonca desivé dočasné príznaky. 
 •   Čelenie problémom. Nutritional Balancing zvyšuje povedomie  a schopnosť mentálneho spracovania. To môže priniesť k vedomiu  spomienky  a emocionálne problémy, ktoré vyžadujú liečenie. Síce  pozitívum, no proces je pre niektorých ľudí nepríjemný. 
 •   Potreba dohľadu. Občas sa chémia tela počas programu zmení, čo si  vyžaduje nové nastavenie programu. Ak je to ignorované, klient sa  môže cítiť horšie, pretože potrebuje nový suplementárny program.  Jediným riešením je zostať v kontakte s praktikantom nutritional  balancing.

  

 

          KRÁTKA HISTÓRIA VEDY NUTRITIONAL BALANCING

 

                         

          Dr. Paul C. Eck ,         Dr. Lawrence Wilson

 

    Zakladateľom vedy nutričného vyvažovania tela na základne vlasových testov  bol  Dr. Paul C. Eck (1925-1996). Dr. Paul C. Eck bol geniálny biochemik a nutričný výskumník. Študoval rôzne metódy liečenia, vrátane výživy a manuálnej medicíny. Pracoval ako výskumník pre niekoľko farmaceutických spoločností. Tiež pre Sivad Bioresearch, v tom čase popredný výrobca kvalitných nutričných doplnkov. Začiatkom 70. rokov začal experimentovať s novšou metódou vyhodnocovania chémie tela,  analýzou minerálov z vlasového tkaniva. Aplikoval svoje rozsiahle znalosti biochémie a fyziológie do tejto záhadnej metódy na testovanie minerálnych úrovní v tele. Čoskoro prišiel na to, že výsledky minerálnej analýzy vlasov by mohli poskytnúť omnoho viac informácií, ak by minerály na grafe boli usporiadané správne a testovacia vzorka nebola pred testom v laboratóriu umývaná. V roku 1974 si otvoril  svoje vlastné laboratórium vo Phoenixe ( Arizona ) a ponúkol svoje služby mnohým lekárom.

     V priebehu mnohých rokov starostlivo skúmal minerály v tele a ich vzájomné vzťahy. Viac ako 200 000 výsledkov analýz minerálov z vlasov korelovalo s lekárskymi diagnózami. Jeho práca sa neustále vyvíjala, ako porozumel dôležitosti nie len úrovniam minerálov, ale aj ich pomerom, a vzorom na výsledkovom grafe. Tam, kde iní videli predovšetkým spôsob, ako odhaliť toxické kovy, Dr. Eck využil všetky svoje znalosti z teórie stresu, typov oxidácie, biologickej dostupnosti minerálov a ďalších, posúdiť telesnú chémiu.

     Dr. Eck čerpal z výskumu mnohých vedcov. Hlboko si cenil ezoterické koncepty zdravia, ako teleológiu a kybernetiku. Jeho hlavnými mentormi boli Dr. George Watson ( oxidačné typy ), Dr. Page ( Autonómny nervový systém ), Dr. Selye ( teória stresu ).  Uvedomil si, že ich diela majú veľa spoločného a istým spôsobom hovorili o rovnakej veci. Ich hlbším porozumením a zakomponovaním, spolu s využitím nového nástroja na vyhodnotenia chémie tela, sa formoval nový  integrovaný prístup k uzdraveniu, ktorý nazýval  „ Mineral Balancing Science“  alebo „ The New Nutrition“.

      Dr. Lawrence Wilson úzko spolupracoval s Dr. P. Eckom 14 rokov.  V súčasnosti pokračuje v jeho práci, pri zachovaní pôvodných postupov a princípov. Nový výskum je neustále aktualizovaný na stránkach www.drlwilson.com. Dr. Wilson pridal do programu prísnejšiu diétu, úžasne detoxikačné postupy, silné mentálne cvičenie, a niektoré ďalšie koncepty ako Jin a Jang, ktoré robia tento program oveľa účinnejším.  Publikoval niekoľko kníh, vrátane Nutritional Balancing and Hair Mineral Analysis, Sauna therapy, The Real Self a ďalšie...

 

           Zdroje:

-       Nutritional Balancing and Hair Mineral Analysis. Lawrence Wilson, M.D. 

-       Webové stránky centra pre rozvoj, www.drlwilson.com