Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Analýza vlasových minerálov

 

Všetky informácie v tomto článku sú určené výhradne na informačné účely. Veda o nutričnom vyvažovaní, nie je náhradou za pravidelnú lekársku starostlivosť. Nie je  určená na diagnostiku, predpis liekov, liečbu alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia, psychického či fyzického. Namiesto toho, je to prostriedok na znižovanie stresu, vyváženie, posilnenie a obnovu telesnej chémie. Keď sa tak stane, zdravotné problémy sa zlepšia.

 

          Programy nutričného vyvažovania by neboli tak efektívne bez menej známeho nástroja na posúdenie chémie tela, analýzy minerálov z vlasov. Pre presné meranie minerálov sa vzorka vlasov pred testom v laboratóriu nesmie umývať. Len dve laboratória vlasy neumývajú.  Pre programy nutričného vyvažovania je vhodné používať Analytické výskumné laboratória (ARL) v Phoenixe. ARL laboratória používajú na ich výsledkovom grafe ideálne hodnoty minerálov, nie referenčne, minerály sú tiež správne zoradené čo je nutné pre správnu interpretáciu a identifikáciu vzorov. Referenčné hodnoty sú priemerné hodnoty zo štatistík „zdravých“ ľudí.  V programoch NB máme omnoho vyššie požiadavky na zdravie, tomu sú prispôsobené ideálne alebo optimálne hodnoty na grafoch, ktoré boli dosiahnuté touto metódou. Takmer všetky ostatné laboratória umývajú vlasy toxickými rozpúšťadlami, čo skresľuje výsledky,  a z ich grafov je ťažšie čítať minerálne vzory.

     Správne vykonaný a interpretovaný test analýzy minerálov z vlasov je skvelá metóda na monitoring, vyhodnotenie a ako vedenie pre korekciu chémie tela. Rovnako dôležité sú špecifické nutričné doplnky, ktoré sú vyrábané v presných dávkach, kombináciách a využiteľnej kvality pre tieto účely. 

     Prečítajte si prosím viac o spôsoboch interpretácie analýzy vlasov :

 

LABORATÓRIA A METÓDY INTERPRETÁCIE ANALÝZY VLASOV

 

          Čo je analýza minerálov z vlasov ?

       Obdobný test sa používal už najmenej 100 rokov na takmer všetkých druhoch zvierat po celom svete. U ľudí sú analýzy vlasov okrem minerálneho merania využívané napríklad na detekciu drog, chemikálií, na genetické testy či testy v súdnom lekárstve.  Biologický monitoring pomocou hmotnostného spektrometra sa používa na mnohé účely, ako napríklad na :

 

 • Detekciu toxických kovov a minerálov u mnohých druhov zvierat po celom svete.
 •  Testovanie minerálneho zloženia na banícke účely.
 •  Testy minerálneho obsahu rastlín rôznych druhov.
 •  Testovanie na poľnohospodárske a farmárske účely.
 •  Testovanie minerálneho zloženia telies v astronómií.

 

     Analýza minerálov z vlasov je  biopsia mäkkého tkaniva na úrovní buniek a medzibunkového priestoru. Je to neinvazívny, skríningový test, ktorý poskytne množstvo informácií.  Minerály vo vlasoch sú analyzované pomocou využitia atómového absorpčného spektrometra s indukčne viazanou plazmou. Ide o najmodernejšiu metódu hmotnostnej spektrometrie.

      Nie je to diagnostický test.  Nediagnostikuje chorobu, no pri správnej interpretácií, podľa metodiky dr. Paula Ecka, nám poskytuje dôležité informácie o fungovaní „celého systému“ tela a jeho metabolických procesoch. To je dôležité, pretože keď sa vyvažuje chémia  celého systému tela pomocou tohto testu, aktivujú sa samoliečebné sily, a telo si samo lieči svoje poškodenia vo vlastnom poradí. Test napríklad odhaľuje stupeň stresovej reakcie tela, indikátory zápalu, ukladanie vápnika v mäkkých tkanivách, či kritický deficit živín alebo skryté indikátory toxicity, ktoré často neskôr vyústia do množstva rôznych diagnóz. Teda okrem ďalších informácií, poukazuje skôr na tendencie k riziku vzniku chorôb, na ktoré je vďaka skorým indikátorom, zvyčajne dosť času na nápravu.

     Väčšina terapeutov používa testy analýz minerálov vo vlasoch hlavne pre detekciu toxických kovov alebo minerálnych hladín. Následne odporúča doplnky výživy alebo niektoré potraviny pre zvýšenie nízkych hladín minerálov, a obmedzuje príjem tých živín, ktoré boli na teste zvýšené. Toto sa nazýva substitučná terapia a nie je to spôsob akým funguje nutritional balancing. Táto metóda nie je správna, pretože telo má zložitý „ochranný minerálny systém“,  v ktorom sa minerály navzájom ovplyvňujú za účelom udržania rovnováhy.

 

                 Prečo  analyzovať  minerály? 

     Minerály sú nazývané iskrami života. Sú potrebné takmer vo všetkých enzymatických reakciách v tele. Bez enzýmovej aktivity by život neexistoval. Adekvátny príjem minerálov je nevyhnutný pre zdravie, no minerály musia tiež byť  v rovnováhe.

 

              Prečo  analyzovať  práve vlasy ? 

 • Najdôležitejším dôvodom je, že to funguje ako hlavný nástroj pre vyhodnotenie, sledovanie pokroku a pre korekciu chemie tela v  programoch nutričného vyvažovania.
 • Výsledky analýz na grafoch poskytujú unikátny náhľad do vnútorného fungovania metabolizmu a telesných buniek.
 • Vlasy sú stabilné tkanivo, ktoré je jednoduché odstrihnúť a nevyžadujú žiadnu špeciálnu manipuláciu, okrem toho, držať ich v čistote.
 • Správne vykonaný test je veľmi presný a spoľahlivý. Počítačom kontrolovaný hmotnostný spektrometer môže ľahko vyhodnotiť milióntinu či dokonca bilióntinu s presnosťou približne 3%. Spory ohľadom vlasových testov sa týkajú najmä prípravy vzorky, nie testovanie minerálov.
 • Hodnoty minerálov v krvi sú prevažne stále a to často aj v prípadoch, keď sú prítomné patologické procesy. Krv obieha v tele a dotýka sa mnohých telesných tkanív, vyššie odchýlky by mohli byť nebezpečné. Minerály vo vlasoch neobiehajú a nepredstavujú hrozbu pre telo, ich hodnoty vo vlasoch sú 10 a viackrát vyššie, takže meranie je jednoduchšie.
 • Toxické kovy je omnoho ľahšie a presnejšie detegovať vo vlasoch ako napr. z krvi. Telo odstraňuje toxické kovy z krvi, a pokiaľ neboli vylúčené inými cestami, ukladá ich do tkanív vrátane vlasov, kde spôsobia menej škôd. V krvi je možné odhaliť len nedávnu prevažne akútnu expozíciu.  Avšak žiadny test nemôže odhaliť celkove množstvo toxických kovov v tele. 

 

 

             Rozdiely medzi krvnými testami a analýzou minerálov z vlasov

      Niektorí ľudia tvrdia, že vlasy nie sú užitočné pre testovanie tela. To však nie je pravda. Analýza minerálov z vlasov je odlišná od testov krvi a moču. Niektoré hlavné rozdiely sú:

 • Krv a vlasy sú odlišné telesné štruktúry z ktorých každá     má svoj vlastný metabolizmus.
 • Krv je udržiavaná v rovnováhe na úkor ostaných  telesných tkanív ako napr. vlasov. To znamená že, zmeny  vo vlasoch sa ukážu oveľa skôr, často aj o niekoľko rokov  ako v krvi.
 • Vlasy sú do istej miery úložné a vylučovacie tkanivo,  zatiaľ čo krv je skôr transportne médium.
 • Testy krvi, moču alebo slín poskytujú výsledky skôr z  krátkodobého či dokonca okamžitého stavu tela,  bývajú  ovplyvnené rôznymi faktormi, ako napr. stravou, zatiaľ čo  analýza vlasov pre obsah minerálov  vyhodnotí stav tela z  dlhodobého časového úseku.
 • Homeostatické mechanizmy v krvi, ako vyváženie pH  a osmotická rovnováha sú odlišné od homeostatických  mechanizmov v tkanivách na bunkovej úrovni.

 

               Čo je merané na analýze minerálov z vlasov ?

Hodnoty jednotlivých minerálov.  Ide o skutočný počet alebo množstvo meraných minerálov zo vzorky.

Minerálne pomery.  Poskytujú množstvo informácií a pridávajú významnú zložitosť v interpretácií. Dr. Paul Eck prišiel nato, že pomery sú často dôležitejšie ako hodnoty minerálov. Majú čo do činenia s homeostatickou reguláciou, ktorá predstavuje rovnováhu telesnej chémie.

Jednoduché vzory.  Tvoria kombinácie úrovní (hodnôt) minerálov a/alebo pomerov. Bolo objavených okolo 30 vzorov.

Komplexné  vzory. Sú zložitejšie vzory, skladajúce sa z kombinácií úrovní minerálov, ich pomerov a jednoduchých vzorov. Je identifikovaných okolo 20 vzorov a každý rok sú objavené nové.

Zmeny v priebehu času a rýchlosť zmien. Porovnaním dvoch a viacerých testov, keď niekto nasleduje program nutričného vyvažovania,  je možné sledovať zmeny v úrovniach minerálov, pomerov, jednoduchých a zložitých vzorov, z ktorých všetky majú výpovednú hodnotu.

 

             Ktoré minerály sú merané?

 •   Makro minerály : vápnik, horčík, sodík, draslík, fosfor. 
 • Stopové prvky: železo, zinok, meď, mangán, selén, chróm.
 • Toxické kovy: olovo, ortuť, kadmium, arzén, hliník, nikel.

 

     Analýza minerálov z vlasov vyhodnotí chemické prvky uložené v bunkách a medzibunkovom priestore vo vlasoch, zhromažďované počas obdobia  ich rastu, zhruba 2 - 3 mesiacov. Minerály vo vlasoch zostávajú uložené aj po ich odstrihnutí, no potom sa už vlasy nesmú umývať. 

 

             Čo môže analýza minerálov z vlasov odhaliť? 

     Problémy v životnom štýle.  Test môže poukázať na problémy v životnom štýle, ktoré majú dopad na zdravie, týkajúce sa napr. užívania drog,  pracovných problémov alebo nešťastného vzťahu. Okrem toho, test býva užitočný pri odhalení toxických expozícií z rôznych zdrojov, ako napr. z kozmetiky ( antiperspiranty – hliník, farby na vlasy – olovo ), liečiv ( lieky proti žalúdočnej kyseline  – hliník ), cigarety, marihuana ( kadmium  ), alebo z expozície na pracovisku ( železo, meď, mangán...) a ďalších...

    Diétne problémy.  Niekoľko ukazovateľov na grafe môže nasvedčovať o nevhodnej strave. Môže to byť  nadmerný príjem sacharidov, nízky príjem bielkovín alebo nedostatočná kvalita bielkovín či vegetariánska strava. Zvýšene hladiny niektorých toxínov môžu napr. znamenať častý príjem potravín, ako sú morské plody a ryby. ( ortuť )

     Úroveň vitality. Vitalita nie je to isté ako fyzická sila alebo dokonca množstvo energie. Aj keď človek s vyššou vitalitou, všeobecne produkuje účinnejšie energiu. Obnovenie vitality je kľúčom k zdraviu a je hlavným cieľom mnohých liečebných metód. Určitý stupeň vitality je potrebný pre detoxikáciu, adaptáciu voči akémukoľvek stresu, či dokonca pre dobrý spánok. To znamená, že ak niečí vitalita je nízka, môže sa objaviť veľa príznakov.  Zvyšovaním „životnej energie“ v tele, začnú príznaky pomaly slabnúť. Pomocou konkrétnych metód vykonávaných súčasne v rámci programu nutričného vyvažovania, si obnovujeme a zvyšujeme vitalitu. Test analýzy minerálov z vlasov, dokáže posúdiť stav vitality a je dôležitým nástrojom pre znovuobnovenie vitality.

     Metabolický typ. Určenie metabolického typu a rýchlosť oxidácie je dôležitý faktor najmä pre odporúčanie diéty a doplnkov výživy. Niektorí ľudia majú napr. rýchlu oxidáciu a potrebujú viac kvalitných tukov, zatiaľ čo ďalší, môžu mať pomalú oxidáciu a nepotrebujú veľa tukov ale trochu viac sacharidov a proteínu v ich diéte. Extrémne nevyvážená oxidácia, priveľmi rýchla alebo veľmi pomalá, často spôsobí fyzické a emočné symptómy. Test analýzy minerálov z vlasov, je spoľahlivá metóda na určenie metabolického typu a rýchlosti oxidácie. Balansovaním rýchlosti oxidácie sa zvyšuje adaptívna energia a veľa príznakov sa zlepší.

     Funkciu orgánov a hormonálnych žliaz.  Úrovne niektorých minerálov a ich pomery odrážajú aktivitu štítnej žľazy a nadobličiek na bunkovej úrovni. Nemeriame množstvo hormónov, ale hodnotíme celkovú účinnosť funkcie žliaz na bunkovej úrovni, teda posudzujeme aj efektivitu hormónov. Nepriamo sa dá posúdiť aj aktivita ostaných orgánov, ako obličiek, pečene, žalúdka.

     Glukózová tolerancia. Test poukazuje aj na toleranciu sacharidov v strave, prostredníctvom úrovní minerálov a ich pomerov.  Niektorí ľudia majú lepšiu toleranciu v závislosti od ich biochemického stavu. No všeobecne, väčšina ľudí konzumuje nadmerné množstvá sacharidov, čo má negatívne následky. Veľa minerálov vrátane mangánu, zinku, chrómu, vanádu je potrebných v metabolizme glukózy, pre vyvážené spaľovanie a pocit pohodlia. Prejedaním sa nevhodným jedlom, stresom rôzneho druhu a ďalšími faktormi, sa vyčerpávajú zásoby týchto a ďalších minerálov. Toxické kovy nahrádzajú životné minerály v orgánoch, často v enzýmovo- väzobných miestach, a interferujú tak so správnou funkciou metabolizmu. Obnovenie metabolizmu glukózy a celý energetický systém  je základným cieľom programu, no plná korekcia v niektorých prípadoch môže trvať aj niekoľko rokov.

     Detekcia toxických kovov.  Tento test je jedným z mála uznávaných metód pre detekciu toxických kovov.  Žiadny test nemôže odhaliť úplné zaťaženie tela ťažkými kovmi, no analýza minerálov z vlasov nám dáva spoľahlivé indikátory pre posúdenie skrytej toxicity. Toxíny sú navrstvené v tele v orgánoch a žliaz v rôznych hĺbkach, niektoré dokonca škodlivým spôsobom podporujú telo alebo zastávajú nedostatočnú funkciu. ( To je jeden z dôvodov, prečo chelatačná terapia nemôže odstrániť všetky toxíny na hlbšej úrovni. )  Počas programu sú v určitom čase uvoľňované a odhalené na testoch. Niekedy však trvá nejaký čas, kým má telo dostatočnú úroveň vitality, a je schopné odstrániť toxíny. Pre proces odstraňovania toxínov je obnovenie vitality absolútne nevyhnutné. Nízka vitalita býva jeden z ďalších dôvodov zlyhania ostatných metód.

     Zníženie zmätku a dohadov v odporúčaní diéty, doplnkov výživy a detoxikačných metód. To je jedna z veľkých výhod tohto testu. Je možné spoľahlivo určiť typ diéty na ktorej telo lepšie funguje, živiny ktoré telo v určitom čase nutne potrebuje, a vyhnúť sa tým, ktoré by mohli stav chémie tela zhoršiť.

     Monitorovanie pokroku.  Porovnávanie výsledkov opakovaných testov, analýz minerálov z vlasov, je vynikajúci spôsob, ako sledovať jemné zmeny v chémii tela, ktoré sú indikátormi pokroku, v prípade, že človek nasleduje vhodný program správne.

     Tendencie alebo trendy k mnohým zdravotným ťažkostiam.  Test môže odhaliť tendencie k viac ako 60. zdravotným ťažkostiam, ktoré sa vzťahujú k minerálnym nerovnováham.  Toxicita, deficit minerálov a minerálne nerovnováhy, môžu byť napravené skôr, ako sa fyzicky prejavia u človeka, v podobe rôznych zdravotných problémov.  Test je prediktívny a pri správnom programe aj preventívny.

     Úroveň stresu.  Minerálne hladiny v tele predstavujú spôsob, akým telo odpovedá na stres.  Test môže posúdiť stupeň napätia a identifikovať niekoľko vzorov stresových reakcií tela.

     Posúdenie stavu autonómneho nervového systému.  Základné porozumenie dvom vetvám  autonómneho nervového systému  je veľmi užitočné pre každého so záujmom o zdravie. Liečenie teľa nastáva prevažne pri aktivite len jednej časti – parasympatika. Mnoho ľudí ma nerovnováhu v tejto oblasti v rôznej miere a nadužíva sympatikový nervový systém väčšinu času. To narúša a spomaľuje regeneráciu tela.  Test minerálnej analýzy môže vyhodnotiť stav a viesť korekciu činnosti autonómneho nervového systému.

     Emočné a psychologické porozumenie.  Medzi minerálmi a psychológiou človeka je veľmi blízky vzťah. Zdá sa, že prevaha  konkrétnych minerálov v tele, má svoje behaviorálne rysy. Na základe korelácie biochémie tela, a mentálnych, emočných a ďalších povahových tendencií človeka, boli identifikované rôzne typy osobnosti, ako napr. s toxicitou železa, kadmia, ortuti či medi.  Aj keď ľudia majú často viac z týchto minerálov v nadmiere, veľakrát prevláda jeden alebo dva.  

      Minerálne vzory, identifikované na výsledkovom grafe, sú tiež úzko spojené s určitými  psychologickými vlastnosťami. Minerály kontrolujú neurotransmitery a iné neuroaktívne chemikálie. Je veľmi zaujímavé a užitočné porozumieť ľudom týmto spôsobom. V skutočnosti minerály tvoria s veľkej časti povahu a ďalšie vlastnosti človeka.  Stavy ako depresia, úzkosť, záchvaty paniky,  fóbie, mozgová hmla, nespavosť, epilepsia, deficit pozornosti, poruchy učenia a ďalšie, majú často biochemickú príčinu, a mnohé reagujú výborne na programy nutritional balancing.

     Prítomnosť tráum.  Väčšina ľudí zažila rôzne aj keď možno „ nepodstatné“  udalosti v detstve alebo neskôr počas ich života, ktoré môžu nevedome ovplyvňovať ich myseľ a zhoršovať nutričný stav tela.  Test môže v určitom čase odhaliť prítomnosť tráum a tým poukázať na potrebu špecifického programu.

 

     Test analýzy minerálov je tiež užitočný pre zdravie zvieratpôdu, za použitia rovnakých metód, ako v nutritonal balancing vede. Je to  jedinečný nástroj, ktorý nám môže dať obrovské množstvo informácií, s ktorými je možné pracovať a dosiahnuť úžasné výsledky. 

     Zdroje:

-    Nutritional Balancing and Hair Mineral Analysis. Lawrence Wilson, M.D.

-     Webové stránky centra pre rozvoj, www.drlwilson.com.