Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Cesta liečenia

 

CESTA LIEČENIA

 

                                                                    By Dr. Lawrence Wilson

 

                                                                             © November 2013, L.D Wilson Konzultant, Inc.

 

Všetky informácie v tomto článku sú určené len na vzdelávacie účely. Nie sú určené na diagnostiku, liečbu, predpis alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia.

 

 

 

     V súčasnosti je veľa zmätku, ohľadom toho, čo znamená hlboké liečenie. Veľa ľudí si napríklad pletie odstránenie symptómov s hlbším hojením. V tomto článku ich budeme porovnávať. 

 

     ČO JE HLBOKÉ LIEČENIE ?

 

     Nižšie sú kvality, ktorými sa vyznačuje hlbšie liečenie.

 

 • Je to oveľa viac než odstránenie príznakov.
 • Je to cesta alebo dlhodobý proces, skôr ako opatrenie alebo jednoduché jednorazové úsilie. Je to trochu zvláštna cesta k celistvosti a jednote.
 • Je to zvrátenie procesu, výsledkom ktorého sa človek stal chorý. 
 • Zároveň, ide o prebudenie skutočného charakteru a hlbšieho zmyslu života.
 • Nemá tendenciu spôsobovať „vedľajšie účinky“, „nepriaznivé účinky“ alebo „neúmyselné dôsledky“, tak ako symptomatický prístup.
 • Má tendenciu byť trvalejšie ako len pri odstraňovaní príznakov.
 • Vyžaduje oveľa viac práce a času ako len odstránenie príznakov. Úsilie musí byť v rôznych oblastiach života, ako napríklad v životnom štýle, diéte, zahrnúť doplnky výživy a iné.
 • Často spôsobuje reakcie z hojenia alebo liečebné krízy.
 • Vždy zahŕňa prevenciu a nie len manipuláciu s aktuálnymi problémami.
 • Vždy vedie k rozvoju do istej miery, ako je definovaný vo vede o nutričnom vyvažovaní, ak je to robené správne.

 

         Poďme si ich vysvetliť podrobnejšie 

 

 

VIAC AKO LEN ODSTRAŇOVANIE PRÍZNAKOV

 

    Odstránenie príznakov môže byť len ich potlačenie, alebo ich presunutie na inú časť tela, napríklad ako pri zmene zaťaženia, kedy bolesť chrbta sa môže presunúť na bolesť kolena. Tak to funguje mimochodom vždy.

     Zahojenie nie je len o zmene obrazu symptómov. Ide o skutočné odstránenie a zvrátenie príčiny na niekoľkých hlbších úrovniach.

 

 

PRIJATIE CESTY

 

     Proces hojenie je viac o životnom štýle, diéte, odpočinku, spánku, spoločnosti v ktorej človek žije alebo  dokonca o práci, ktorú niekto vykonáva, či ako sa niekto pozerá na svet. Je to určite cesta alebo spôsob žitia, ktorú buď niekto príjme alebo nie.    

     Napríklad, lekársky a do istej miery dokonca prírodný prístup k diabetu, vážnemu ochoreniu, spočíva v užívaní liekov a zlepšení diéty. Prístup skutočného hojenia, vo väčšine prípadov, spočíva v obrovských zmenách v diéte, prestať piť kávu a ostatné kofeínové nápoje, piť oveľa viac vody, každý deň vykonávať ľahké cviky, v prípade potreby schudnúť 100 libier alebo viac, zmeniť správanie a postoje, a možno ďalšie aspekty životného štýlu, ktoré viedli k diabetickému stavu. Tento prístup by tiež mal zahŕňať špecifické doplnky živín k prestavbe celého systému metabolizmu cukru, ale nie liečivá.

 

 

HLBOKÉ HOJENIE JE ZVRÁTENIE PROCESU, KTORÝ SPOSOBIL OCHORENIE

 

     Skutočné liečenie je proces zvrátenia v ktorom poškodenie tela je znovu aktivované, prepracované a vyliečené. To je veľmi odlišné ako prekrývanie alebo zamaskovanie príznakov, ako je to robené s liekmi, symptomatickými živinami alebo bylinkami.

     Emočné traumy sú tiež zvrátené a nie len kontrolované. ( ako je to napr. s liekmi, drogami ) Napríklad, vystopovanie a liečenie mentálnej a emocionálnej traumy znamená, znovu prežívať traumu a pocity v menšej miere, možno na deň alebo o niečo dlhšie, kým mozog dokáže správne spracovať pocity a „ ísť ďalej“.  K tomu dochádza často počas programu nutričného vyvažovania. Možno bude potrebné vzdať sa falošných postojov a presvedčení, a naučiť sa odpúšťať druhým.

 

 

SKUTOČNÉ LIEČENIE JE O PREBUDENÍ PRAVÉHO JA A PLNÉHO POTENCIÁLU

 

     To znamená, že s hlbším liečením je možné oveľa viac. Učením disciplíny, napríklad, a odpočívaním oveľa viac, môžu byť miešané energie v ľudskom tele a mysli, ktoré ponúkajú ďaleko väčšie prínosy v dlhodobom horizonte.

     Typ prístupu lenivého človeka len k liečeniu príznakov, nemôže nikdy ponúknuť rovnaké neuveriteľné možností. Táto téma je trochu nad rámec tohto článku.

 

 

ŽIADNE VEDLAJŠIE ÚČINKY ANI NEÚMYSELNÉ DOSLEDKY

 

     To je hlavný rozdiel medzi hlbokým liečením a odstraňovaním príznakov. Napríklad moderná medicína je dobre známa pre svoje vedľajšie účinky z mnohých invazívnych procedúr ako chirurgie, rádioterapie, liekov a ďalších.

 

    Hlboké uzdravenie má len veľmi zriedka, ak vôbec, takýto vplyv. To je jedna z primárnych výhod prístupu hlbokého liečenia, čo je prístup k telu ako k úplnému, celému systému. Okrem iného to znamená, že hlboké hojenie je oveľa lacnejšie z dlhodobého hľadiska, nespôsobuje toľko právnych problémov, oveľa viac znižuje utrpenie a má ďalšie výhody.

 

 

NEPOROVNATEĽNE TRVALEJŠIE VÝSLEDKY

 

     Vzhľadom k tomu, že hlbšie príčiny sú riešené a korekcia nie je len obyčajné presunutie príznakov do iných častí tela, výsledky majú tendenciu byť ďaleko trvalejšie a úplné.

 

 

VYŽADUJE VIAC ČASU A SNAHY

 

     Hlbšie hojenie vyžaduje riešenie mnohých aspektov života, ako napríklad diéty, životného štýlu, množstvo aktivity, postojov a ďalších, v niektorých prípadoch. Preto hlboké liečenie pomocou nutritional balancing je komplexný prístup, ktorý vyvíja disciplínu a dotýka sa mnohých oblastí života.

 

 

ZAHŔŇA DETOXIKAČNÉ REAKCIE, „RETRACING“ ALEBO LIEČEBNÉ KRÍZY

 

     Sú to dočasné vzplanutia, niektorých starých a iných nových príznakov, počas procesu liečenia. Môžu byť prekvapujúce a nepríjemné, ale zvyčajne trvajú deň, dva, alebo menej. Môžu zahŕňať čokoľvek od žalúdočnej nevoľnosti a bolesti hlavy, k hnačke, chrípke či bolesti v krku.  

 

     Príčinou reakcií z hojenia je obrovský nárast vitality. Počas programu je dôležité si to pravidelne pripomenúť. Nejde o dôsledky z choroby, ale nárast v oblasti energetiky, ktorý spôsobí, že telo sa začne zbavovať jedov a liečiť intenzívnym spôsobom, ktorý umožní vznik reakcií z hojenia alebo liečebnú krízu, ako sa občas nazývajú. Bohužiaľ, tieto reakcie mätú ľudí, ktorí dostatočne nerozumejú konceptu. Preto je dôležité byť vopred varovaní o možnosti týchto reakcií alebo príznakov, počas programu, na akejkoľvek úrovni liečenia – fyzickej, mentálnej, emocionálnej alebo duchovnej.

 

 

HLBOKÉ HOJENIE JE VŽDY PREVENTÍVNE K MOŽNÝM BUDÚCIM ZDRAVOTNÝM PROBLÉMOM

 

     Súčasný systém zdravotnej starostlivosti nie je vôbec preventívny. V skutočnosti spôsobuje viac ochorení v dôsledku vedľajších účinkov alebo toho, čo lekári nazývajú nezmýšľané dôsledky.

     Hlboké uzdravenie je presný opak. Napríklad, hlboké liečenie rakoviny alebo akejkoľvek inej chronickej degeneratívnej choroby, musí zahŕňať významné zlepšenie detoxikačných funkcií celého organizmu. Znamená to, že v budúcnosti bude oveľa menšia pravdepodobnosť vzniku akéhokoľvek typu rakoviny u takého človeka. Rovnako, bude menej náchylný k rozvoju cukrovky, srdcových ochorení, infekcie alebo stovky ďalších ochorení, vďaka hlbšiemu liečeniu celého tela pre jednú chorobu, rakovinu. Tejto myšlienke je potrebné oveľa lepšie porozumieť, našimi tvorcami vládnych zdravotníckych politík.

 

 

VŽDY SPOSOBUJE ROZVOJ TELA A MYSLE TAK AKO JE DEFINOVANÝ VO VEDE NUTRITIONAL BALANCING

 

     To je ďalším znamením metód hlbšieho hojenia ako je nutritional balancing. Psychický vývoj má čo do činenia s otvorením určitých mozgových centier, ktoré vyžadujú prítomnosť dostatočného množstva biochemickej adaptívnej energie a vyvažovanie chémie tela.

 

     To sa spravidla nedeje u akýchkoľvek alopatických, homeopatických, prírodných, bylinných alebo iných symptomatických prístupoch. Môže to nastať niektorých hlbších manipulačných metód ako je rolfing, a nastane to s určitými duchovnými metódami vrátane niektorých kresťanských modlitieb. Avšak, podľa našich skúseností, nenastane do tej miery ako v programe nutričeného vyvažovania, pokiaľ je to robené správne.

 

 

     Poďme teraz porovnať hlbšie liečenie so západnou konvenčnou medicínou a dokonca aj s väčšinou prírodných a holistických prístupov.

 

 

KONVENČNÉ ALOPATICKÉ A NATUROPATICKÉ METÓDY NEPRODUKUJÚ HLBOKOÉ LIEČENIE VO VAČŠINE PRÍPADOV

 

     Skutočné hlboké hojenie je celkom cudzie nášmu zdravotníckemu systému a našej kultúre všeobecne. Budem používať slovo „liečenie“, aj keď zámer a zvyčajne tiež výsledok, nie je liečenie ale odstránenie symptómov. To je to, čím sa rozlišuje od hlbšieho liečenia.

     Tu sú charakteristické znaky medicínskeho prístupu odstránenia príznakov a tiež väčšiny naturálnych prístupov:

 

     K reakciám z hojenia alebo liečebným krízam nedochádza moc často, ale len zriedka, ako „vedľajší efekt“, nie je to pravidlom. To môže byť výhodou, pretože nie je nutné sa obávať týchto reakcií.

     Vieme však, že to tiež znamená, že medicínsky prístup je povrchnejší a nezvyšuje vnútornú vitalitu tela ani zďaleka tak, ako hlboké hojenie.

 

     K vedľajším účinkom alebo nezamýšľaným negatívnym dôsledkom dochádza často. Lekári ich niekedy volajú iastrogénne choroby alebo choroby z lekárskeho zásahu. Tie siahajú od nemocničných nákaz, nevydarených operácii až po nežiaduce účinky rôznych liekov, z ktorých všetky môžu byť smrteľné. Veľakrát nie sú jasne viditeľné, a to aj po rokoch. Napríklad, zdanlivo bezpečné očkovanie môže spôsobiť post-vakcinačný syndróm o niekoľko rokov neskôr, kedy je už náročné ak nie nemožné vystopovať skoršiu príčinu. Napríklad, demenciu vo veku 70. rokov by mohlo byť len ťažké spojiť s niekoľko mikrogramov ortuti, ktorá bola použitá ako konzervačný prostriedok v očkovaní proti chrípke, ktorú osoba dostala pred rokmi so žiadnymi zjavnými vedľajšími účinkami.

 

     „vyliečenie“ je niekedy oveľa menej trvalé. Vzhľadom k tomu, že vitalita tela nie je zvýšená, je menej pravdepodobné, že liečenie alebo preliečený stav vydrží. Toto je napríklad veľmi častý problém v modernej konvenčnej medicíne a tiež v naturopatií, používajúcich symptomaticky ( na príznaky ) bylinky, homeopatiká alebo energetické medicínske prístroje. Zatiaľ čo prístroje, bylinky a rôzne prípravky môžu trochu zvýšiť vitalitu, vo väčšine prípadov to nepotrvá dlho. Preto sa problém môže opakovať alebo sa stať chronickým. Obe tieto situácie sú nestálo liečené, čo robí viac podnikania pre lekárov alebo naturopatov, ale vôbec nie sú v najlepšom záujme pacienta.

 

      Je zaujímavé, že len licencovaní lekári môžu používať slová diagnostikovať a liečiť. To je zvláštne, vzhľadom k tomu, že často neliečia nič, aj keď hovoria, že áno. Možno, že keby naozaj liečili choroby na najhlbšej úrovni, nepotrebovali by právny monopol na slová liečenie, liečba a dokonca diagnóza.

 

     Úplná obnova funkcie sa nevyskytuje tak často. Napríklad, po operácii, zjazvené tkanivo zvyčajne zostáva, funkcia nie je úplne dokonalá a tak ďalej. Podobne s liekmi alebo bylinkami, pacient často musí užívať liek navždy, aby sa príznaky nevrátili. Antibiotiká často nezabijú všetky baktérie a niekoľko rezistentných organizmov môže zostať a spôsobiť problémy neskôr. To sú len niektoré z problémov neúplnej korekcie, ktoré sú časté v konvenčnej medicíne a modernej naturopatii.

 

     Žiadna prevencia nenastáva. Poukazuje to späť na základný princíp metódy odstránenia príznakov, ktorý všeobecne nezvyšuje vitalitu významne. Z toho dôvodu, nie je prevencia pred budúcimi chorobami, ktoré sú založené na nízkej energií, toxickej akumulácií v tele, nedostatku živín a tak ďalej.

 

     K rozvoju osoby zvyčajne nedochádza zďaleka toľko. To je nepochybne pravdou, ako o tom svedčí postoj väčšiny pacientov v ordinácií. Chcú len rýchly „liek“ a nechcú sa viac obťažovať so zdravím. Obávam sa, že iba odlišný postoj z obi dvoch strán to môže zmeniť.

 

     Existuje oveľa viac k životu ako liečenie príznakov a uspokojenie "potrieb". Avšak, lekári musia byť schopní vysvetliť to svojim pacientom praktickým a presvedčivým spôsobom. Až potom budú pacienti vidieť, že zmena ich diét, životného štýlu, postojov, a ďalších faktorov v niektorých prípadoch, stáli za všetku snahu.

 

     Namiesto integrácie a skutočného liečenia, odstránenie príznakov často vedie k roztrieštenému a oveľa horšiemu celkovému zdraviu na všetkých úrovniach. V skutočnosti, západná lekárska veda sleduje cestu fragmentácie, separácie mysle od tela, myšlienky od emócie, a orgán od orgánu. To viedlo k mnohým úžasným technológiám pre odstránenie príznakov. Ibaže neprodukujú skutočné liečenie vo väčšine prípadov. Oddeľujú ľudskú anatómiu a dokonca porozumenie mysle.

 

 

 LIEČENIE AKO VÝZVA

 

     Výzvou nie je vzdať sa pátrania a hľadať záchranu v roztrieštenom spôsobe uvažovania, ktoré je charakteristické pre konvenčnú medicínu a často aj naturálny prístup. Veľakrát je lákavé použiť lekárske alebo holistické skratky pre úsporu času a úľavu od nepríjemných alebo desivých príznakov.

 

 ĽUDIA, KTORÍ SA SKUTOČNE LIEČIA A TÍ, KTORÍ NIE

 

      Pretože som pracoval s viac ako 50 000 klientmi, tí ktorí sa liečia majú tendenciu byť tí, ktorí sú ochotní urobiť akékoľvek zmeny, ktoré sú potrebné na uľahčenie procesu hojenia. Tí, ktorí chcú uzdravenie „ podľa vlastných predstáv“, majú oveľa horšie výsledky.

          Tí, ktorí sa liečia tiež majú tendenciu byť disciplinovanejší a neobávajú sa príliš zmien a hojivých reakcií. Najúspešnejší sa nevzdávajú ľahko, keď je situácia trochu drsnejšia. Namiesto toho, žiadajú o radu a snažia sa relaxovať ako je to len možné.

 

    ĽAHKÉ PRÍPADY

 

    Ak dôjde k uzdraveniu veľmi ľahko, zvyčajne nejde o hlboké hojenie. Bol to povrchný problém, aj keď to mohlo vyzerať desivo, a preto reagoval na jednoduchý zákrok.      

    Hlboké hojenie, naopak, musí zahŕňať všetky aspekty života, a musí sa dotýkať najhlbších miest vnútra človeka. Liečenie tiež vyžaduje zmeny v postojoch, ktoré majú vplyv na všetky oblasti života. Z času na čas môže byť náročné rozlíšiť povrchné „liečenie“ od skutočného hlbokého liečenia. Avšak tieto poznatky môžu pomôcť.

 

 

     PREHĽAD

 

     Určité zásady alebo témy sú zapojené do liečebného procesu :

 

 •  Každý sme silné, tajomné, komplexné, multidimenzionálne bytosti, bez ohľadu na to, ako krehké a dysfunkčné telo môže byť.  
 • Existuje jednota tela, mysle a ducha.
 •  Niektoré udalosti prichádzajú z vnútra nás. Sme spolutvorcami našich životov. Táto sila a suverenita nie je nikdy odňatá, hoci môže byť dočasne.
 •  Hlboké liečenie pomáha každému vziať plnú a úplnú zodpovednosť za všetky svoje skutky.
 •  Liečitelia, lekári a terapeuti sú iba sprostredkovatelia.
 • Túžba, zámer, umožnenie a odovzdanie sa, hrajú kritickú rolu v hojení.
 •  Odpustenie sebe a ostatným, sú dôležitými aspektmi v procese hojenia.
 •  Slovo disciplína odvodené z rovnakého koreňa ako slovo disciple (žiak), je dôležitým aspektom liečenia.

 

     Zmena niečí perspektívy v prijatí týchto zásad, je jedným z najdôležitejších faktorov pre hlboké liečenie, ktorými sa niekto môže zaoberať.