Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Bežné starnutie a prerušenie tohto cyklu

 

BEŽNÉ STARNUTIE A PRERUŠENIE TOHTO CYKLU S VÝVOJOM

Dr. Lawrence Wilson

                                                                                  © May 2014, LD . Wilson Consultants, Inc.

 

 

 

Všetky informácie v tomto článku sú určené len na vzdelávacie účely. Nie sú určené na diagnostiku, liečbu, predpis alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia.

 

 

 

           

     Vývoj, ako je opísaný vo vede o nutričnom vyvažovaní, je veľmi presný a špecifický proces.   Program nutričného vyvažovania, keď sa dodržiava verne, dramaticky zrýchľuje tento proces.

     Tento článok vysvetľuje veľmi skoré štádiá tohto typu mentálneho vývoja. Začnem s normálnou sekvenciou vývoja, ktorá sa môže vyskytnúť u niektorých ľudí.

 

NARODENIE A PRVÝ ROK ŽIVOTA

 

     Všetky deti prídu na svet v určitom type tela.   Môže byť opísaný nasledovne:

     1. Oxidačná rýchlosť a celková chémia tela. Všetky deti majú tendenciu mať rýchlu oxidačnú rýchlosť.   Toto je vysvetlené v ďalších článkoch a v knihe Nutritional Balancing And Hair Mineral Analysis.  Avšak, veľa, ak nie väčšina detí, sa dnes narodila výživovo nedostatočná a celkom toxická, smutne.   To objasňuje väčšinu problémov detí, okrem použitia liekov a očkovacích látok, ktoré sú pre deti značne škodlivé. Veľa detí sa narodilo s infekciami alebo ich rýchlo získalo z nemocníc, nečistých vôd alebo potravín, hračiek alebo iných expozícií.

     2. Yin / yang rovnováha. Všetky bábätká sú celkom jang, v porovnaní s ich neskorším životom ako dospievajúci a dospelí.

     3. Energetické centrá: U detí sú všetky energetické centrá zatvorené.   To znamená, že nie sú väčšie ako asi 2 palce a sú asi 1 palec ďaleko od povrchu tela.   Väčšinou sa všetkých sedem energetických centier otáča správnym smerom správnou rýchlosťou a rovnomerne.

     4. Aura: Zvyčajne je jasná a belavej farby, s málo škvrnami a tmavými oblasťami. Moderné deti sú však menej zdravé a môžu mať tmavšiu auru z dôvodu výživových nerovnováh a toxickej otravy kovmi od narodenia prenesenej predovšetkým z ich matiek.

     5. Akupunktúrne meridiány. Obvykle sú dobre vyvážené a fungujú primerane.

 

MALÉ DETI VO VEKU 1 AŽ 5 ROKOV

 

     1. Oxidačná rýchlosť a celková chémia tela. Väčšina z nich má rýchlu oxidačnú rýchlosť.   Pomer sodíka a draslíka je často nižší ako 2,5: 1, čo nie je ideálny pomer.   Dr Paul Eck nazýval takýto nízky pomer inverziou Na / K.

     V tejto dobe veľa mladých detí eliminuje toxické kovy, s ktorými sa narodili. To môže byť odhalené na skúškach minerálov vo  vlasoch. Napríklad draslík sa môže zvýšiť, pretože eliminujú toxickú formu draslíka získanú od svojich matiek.   Akýkoľvek toxický kov sa môže dočasne zdvýšiť.

     Používanie liekov a očkovacích látok v tej dobe môže vážne poškodiť niektoré deti, čo vedie k autizmu, ADD, ADHD, rakovine atď.

     2. Yin / yang rovnováha. Väčšina malých detí zostáva celkom jang, v porovnaní s ich neskorším životom ako dospievajúcimi a dospelými.

     3. Energetické centrá: Všetky energetické centrá majú tendenciu zostať zatvorené, s výnimkou výnimočne vedomých detí alebo niektorých pod veľkým stresom.   Niektoré deti začínajú rozvíjať siedme energetické centrum okolo veku 5 rokov.

     V súčasnosti sa deťom v tomto veku začínajú otáčať niektoré energetické centrá dozadu kvôli stresu, traumám, výživovým nedostatkom alebo iným šokom na tele.

     4. Aura : Energetické pole alebo aura začína slabnúť v jasnosti okolo veku 2 až 5 rokov u väčšiny detí.   Je to spôsobené chybnou výživou, infekciami, podávaním liekov, podávaním očkovacích látok a ďalšími stresovými faktormi. Môžu sa objaviť aj škvrny a tmavé oblasti v aure.

     5. Akupunktúrne meridiány. Obvykle sú stále pomerne dobre vyvážené a fungujú primerane.

 

 

DETI VO VEKU MEDZI 6. AŽ 11. ROKOM

 

     1. Rýchlosť oxidácie a celková chémia tela.  U väčšiny detí sa v tomto veku mení rýchla oxidácia na pomalú oxidáciu. Je to nižší energetický stav bytia. Toto sa zmenilo len nedávno, za posledných 25 rokov.  Predtým väčšina detí zostávala v rýchlej oxidácii až do dospelých rokov alebo neskôr, najmä v Amerike.   V Európe, Ázii a Afrike majú deti tendenciu ísť do pomalej oxidácie ešte rýchlejšie.   Možno to je v spôsobené ešte horšími životnými podmienkami v mnohých prípadoch. Niektorí však zostávajú v rýchlej oxidácií. 

     Rozšírené používanie liekov, ako sú antibiotiká, a mnohé očkovania devastujú niektoré deti v súčasnosti, čo vedie k viac diagnózam autizmu, ADD, ADHD, rakovinám, delikvencii a dokonca aj samovražedným myšlienkám.

     2. Yin / yang rovnováha. Ľudia s pomalou oxidáciou sú viac Jin  ako ľudia s rýchlou oxidáciou. Avšak tieto deti sú stále viac Jang, než budú neskôr v ich živote. Vystavenie elektromagnetickým poliam a radiácií tiež spôsobuje, že deti sú viac Jin ako rastú.   Toto žiarenie pochádza z röntgenových lúčov, cestovania lietadlami a z expozície z okolitého ionizujúcého žiarenia.

     3. Energetické centrá: Prvé tri alebo nižšie centrá sa v tomto veku začínajú otvárať u veľa detí.   Je to preto, že sa deti učia prevziať kontrolu nad svojimi telami a svojimi životmi.   Siedme centrum sa môže do určitej miery rozvinúť alebo otvoriť. Zostáva pomerne malé u väčšiny detí s výnimkou tých, ktorí sú vychovávaní v kresťanskom dome, podľa našich skúseností. Siedme centrum je spojenie s božskou alebo s éterickou ríšou.

     Rýchlosť a rovnomernosť otáčania sa v tomto veku začína zhoršovať.   Väčšina energetických centier sa začína otáčať dozadu, nerovnomerne a pomalšie, najmä ak je výživa špatná alebo sú doma iné, emocionálne alebo sexuálne problémy.

     4. Aura : Stále slabne, čo indikuje najmä nedostatočnú výživu a možno aj rozvoj chorôb, otravy liečivami, otravy očkovaním a / alebo otravy toxickými kovmi.   Škvrny a tmavé oblasti aury sa stávajú bežnými.

     5. Akupunktúrne meridiány. Tie sa stávajú nevyváženejšími.

 

 

MEDZI 12 A 30 ROKMI

 

     1. Rýchlosť oxidácie a celková chémia tela. Oxidačná rýchlosť je často veľmi pomalá u citlivých mladých dospelých.  Je zriedka rýchla. Občas sa rozvíja vzor štyroch miním kvôli znechuteniu a deštruktívnym myšlienkam.   Únava a depresia sú dnes veľmi časté medzi mladými ľuďmi.

     Používanie liekov a očkovacích látok naďalej devastuje mladých dospelých.   Avšak tí, ktorí sú vychovávaní v dobrých domoch a sú dobre živení, sa môžu vyhnúť veľmi pomalej oxidácii. V tomto veku je program nutričného vyvažovania najdôležitejší pre budúcnosť, pretože môže poskytnúť mladým dospelým jemný základ zdravia, ktorý im bude slúžiť roky. Môžu sa naučiť dobrým návykom a ako sa vyhnúť najhorším environmentálnym toxínom, ako sú fluoridy, chlór, toxické kovy, chemikálie v spracovaných potravinách, lieky, vakcíny a iné.

     2. Yin / yang rovnováha. Dospelí sú oveľa viac Jin ako deti, kvôli pomalšej oxidácii, väčšiemu množsvtu liekov, ionizujúcemu žiareniu, nižším množstvám éterických rezerv alebo vitality, väčšiemu množstvu toxických kovov v tele a nedostatočnej kvalite potravín.

     3. Energetické centrá: Prvé tri nižšie energetické strediská sú vo všeobecnosti všetky rozvinuté do určitej miery, pokiaľ nie je osoba nejakým spôsobom zdravotne postihnutá alebo má syndróm oneskoreného vývoja. Je to preto, že väčšina mladých dospelých má vo významnej miere kontrolu nad vlastným životom.

     Medzi súcitnými ľuďmi sa začína otvárať štvrté energetické centrum.   Tí, ktorí sú kreatívni a dostali šancu v živote otvárajú sa aj piate energetické centrum. Znamená to, že sa zväčší a točí sa rýchlejšie.   Avšak šieste a siedme energetické centrá zostávajú malé takmer u všetkých mladých ľudí. Kresťanskí mladí ľudia majú však ako výsledok určitý stupeň rozvoja siedmeho energetického centra vo veku 15. alebo 20. rokov. To je pre nich veľmi užitočné.

     Otáčanie a rovnomernosť energetických centier sa ďalej zhoršuje u väčšiny ľudí, dokonca aj u duchovne rozvinutých deťoch.   Je to smutné, pretože to naznačuje celkovo slabé zdravie. U väčšiny mladých dospelých sa všetky energetické centrá otáčajú dozadu, nerovnomerne a pomaly, najmä ak je nedostatočná výživa, alebo existujú emocionálne či sexuálne problémy.

     4. Aura : Je stále menej jasná, čo značí najmä nedostatočnú výživu a možno aj rozvoj chorôb, otravy liečivami, otravy očkovaním a / alebo otravy toxickými kovmi. Chyby a tmavé oblasti v aure sa ešte viac rozširujú.

    5. Akupunktúrne meridiány. Tieto sa vekom stávajú viac nevyváženými u takmer každého.  Najmä je oslabený poludník pečene / žlčníka u väčšiny ľudí.

 

 

OD 31 A VIAC ROKOV

 

     1. Oxidačná rýchlosť a celková chémia tela. Rýchlosť oxidácie je často pomalá a zostáva tu po zvyšok života.   Keď sa podvýživa a vystavenie toxínom zhoršujú, minerálne grafy výsledku analýzy môžu vyzerať horšie a človek vyvíja všetky bežné ochorenia starnutia, ako je obezita, nízka aktivita štítnej žľazy, cukrovka, rakovina, srdcové choroby, artritída a stovky ďalších.   Väčšina ľudí končí svoj život v štyroch minimách alebo s vážnou inverziou sodíka / draslíka (nízky pomer).   Často to spôsobuje náhlu smrť, ako napr. pri srdcovom záchvate, aneurizme alebo mŕtvici.

     2. Yin / yang rovnováha. Dospelí sú oveľa viac Jin ako deti vďaka pomalšej oxidácii, viac liekov v tele, ionizujúcemu žiareniu, nižším množstvám éterických rezerv alebo vitality, väčšiemu množstvu toxických kovov v tele, a nedostatočnej kvalite potravín a stravy.   Starnutím sú ešte viac Jin, ​​kým smrť nezasiahne, pretože telo nevydrží, keď je príliš Jin.

     3. Energetické centrá: Prvých päť nižších energetických centier je všeobecne rozvinutých, aspoň do určitej miery, u všetkých.   Horné dve energetické centrá sa určite rozvíjajú u kreatívnych ľudí, nábožensky orientovaných ľudí a niektorých ďalších. Rotácia a súlad energetických stredísk sa ďalej zhoršuje, až kým ich smrť úplne nezastaví.

     4. Aura : Stále slabne až kým nenastane smrť.  Kazy a tmavé oblasti v aure sa ešte viac rozširujú.

     5. Akupunktúrne meridiány.   Starnutím sa stávajú viac nevyváženými.   Nutričné ​​vyvažovanie môže zmeniť túto degeneráciu v rôznej miere, najmä ak sa začne skoro v živote.   Avšak väčšina ľudí podľahne procesu starnutia viac či menej v 60, 70, 80 či 90 rokoch.

 

 

PRERUŠENIE CYKLU STARNUTIA POUŽITÍM POKROČILÝCH METÓD VÝVOJA

 

            Zatiaľ čo vyššie uvedené opisuje životný cyklus väčšiny ľudí, niektorí sa z tohto cyklu vymania do určitej miery prostredníctvom procesu, ktorý sa vo vede o nutričnom vyvažovaní nazýva vývoj.

          Táto časť sa týka hlavne tých, ktorí sú ochotní urobiť viac práce na sebe. Zatiaľ čo niektoré druhy stresorov môžu vyvolať určitý stupeň pokročilého vývoja, istý a bezpečný spôsob, ako sa dnes rozvíjať, vyžaduje vykonávanie veľmi špecifických činností a postupov.   Nasledujúce sú jediné postupy, ktoré môžem odporučiť na podporu vývoja:

 

 • Odpočívať oveľa viac.
 • Konzumovať väčšinou ekologicky pestované potraviny alebo čerstvo pripravené potraviny bez väčšiny toxických chemických prísad.  V súčasnosti je nutné jesť veľa vareného jedla, nie surového.   Je to preto, že surové potraviny sú príliš Jin a pretože väčšina ľudí nemôže absorbovať dostatok minerálov zo surových potravín.  Jesť veľa varenej zeleniny každý deň je nevyhnutné.   Koreňová zelenina, greeny a kapustová zelenina patria medzi najlepšie.   Medzitým sa vyhýbajte zelenine skupiny nightshade, ako sú paradajky, biele a červené zemiaky, baklažán a všetky papriky.   Jedná sa o ovocie, nie zeleninu a sú príliš Jin na to, aby boli konzumované pravidelne. 
              Bohužiaľ, je potrebné sa vyhnúť väčšine ovocia.   Je príliš Jin v makrobiotických termínoch alebo tradičnej čínskej lekárskej terminológii.  Väčšina z ovocia je tiež pomerne hybridizovaná, často postriekaná, aj keď je označená ako organická, a nie dostatočne výživná.   Jej obsah cukru podporuje kvasinky a ovocné kyseliny nie vždy alkalizujú telo.   Namiesto toho, často dráždia črevný trakt a iné časti tela. Ešte horšie sú ovocné šťavy a akékoľvek osladené nápoje, s výnimkou do 3 deci čerstvej alebo kupovanej mrkvovej šťavy, a to najmä kvôli obsahu vápnika. 
              Celé zrná sú v poriadku, s výnimkou pšenice vo všetkých formách.  Pšenica bola zmenená a teraz je zápalové jedlo, ktoré časom poškodzuje črevo väčšiny ľudí. 
              Živočíšne bielkoviny denne sú pre väčšinu ľudí nevyhnutnosťou.  Nemusíte jesť červené mäso, aj keď pre tento typ vývoja je vynikajúce.  Vegetariánske a najmä vegánske diéty nefungujú dobre a často skracujú život. Varené vajcia  na mäkko, sardinky v plechovke a surové certifikované mliečne výrobky sú dnes vynikajúcou výživou.   Vyhnite sa väčšine ostatných rýb okrem tých, ktoré sú veľmi malé, pretože väčšina z nich je vysoko kontaminovaná ortuťou.   Bohužiaľ, pasterizované mliečne výrobky sú trochu toxické a mali by byť obedzené, s výnimkou pasterizovaného masla, čo je v poriadku.   Vyhnite sa tiež všetkým výrobkom z ošípaných, ako je šunka, slanina, bravčové mäso a slanina.  Bravčové mäso môže byť kontaminované trichinou a inými cystami parazitov, aj keď je dobre uvarené.  Výrobky z ošípaných tiež dráždia telo z iných dôvodov.
              Všetkým potravinám s obsahom cukru by ste sa mali vyhnúť, najmä rafinovaným cukrom.  Dokonca aj medu, javorovému sirupu, agáve nektáru a iným sladidlám, ktoré sú príliš Jin na konzumáciu.   Tiež sú extrémne kyselinu tvoriace a narušujú hladinu cukru v krvi.   Nakoniec je nutné sa vyhýbať približne trom tisíckam chemických prísad, ktoré sa nachádzajú v takmer všetkých potravinách, v potravinách reťazcoch rýchleho občerstvenia a vo väčšine pripravených potravín.
 • Jedzte špeciálne potraviny pre vývoj.   Patria medzi ne organické modré a do istej miery žlté kukuričné produkty, ako tortilly a tortilla čipsy. Iné zahŕňajú 3 plechovky sardiniek týždenne, len surové mliečne výrobky, do 120 ml mlieka alebo nejaký syr, alebo jogurt a možno aj iné.

 

 • Pitie 3 litre pramenitej vody alebo druhý najlepší typ vody je dobre filtrovaná voda z vodovodu s uhlíkovým filtrom.   Väčšina ostatných nápojov by mala byť minimalizovaná, aj keď mierne čaje sú v poriadku a jeden šálka kávy denne je prijateľná, ak si to prajete.

 

 • Špecifické doplnky.  Pre väčšinu dospelých zahŕňajú kelp (najmenej 3 veľké kapsuly denne), omega-3 mastné kyseliny (asi 900-1000 mg denne), zinok (asi 25-40 mg denne), GB-3 (silný tráviaca pomoc a detoxikátor pečene živočíšneho pôvodu), Paramin ( výborný doplnok vápnika/horčíka obsahujúci 250 mg vápniku a 150 mg horčíku v jednej tablete. Väčšina ľudí potrebuje najmenej 3 tablety denne), a vitamín D3 (asi 5000 IU denne). Selén. Najlepšie zdroje sa nachádzajú iba v sardinkách, kelpu, organických modrých kukuričných čipsoch, surovom mlieku a syroch, a trochu v iných potravinách, ako je cesnak, cibuľa, kvaka a ďalších. 

 

 • Terapeutické saunovanie v NIR infračervenej saune.  Sauna sa musí využívať aspoň niekoľkokrát týždenne a najlepšie denne alebo dvakrát denne.

 

 • Kávové klystíry. Človek ich musí urobiť aspoň niekoľkokrát týždenne a najlepšie denne alebo dokonca dva denne, až do desiatich rokov alebo viac v niektorých prípadoch, na detoxikáciu pečene.

 

 • Modlitba a meditácia.   Tá musí byť správneho typu.   Tiež sa musí robiť denne alebo aspoň niekoľkokrát za týždeň. Silný druh modlitby a meditácie je ten, ktorý učil pán Roy Masters zakladateľ nadácie ľudského rozvoja - www.fhu.com . Nahral som CD s niekoľkými vylepšeniami tohto cvičenia,  tiež nazývané Meditačné CD. Rovnako dôležité je vyhnúť sa väčšine ostatných afirmácií, ktoré sú sebecké. Sú menej užitočné a môžu sa dostať do cesty, pretože nesebeckosť je kľúčom k pokročilému rozvoju. Ak sa človek neustále pýta na „tvoju vôľu“, dostane všetko, čo je naozaj potrebné. Viac nie je lepšie.      

                 

 • Mierne cvičenie . Dôležité je tiež mierne cvičenie ako je chôdza alebo rekreačná turistika, bicyklovanie alebo plávanie, aspoň každý druhý deň.   Hlboké dýchanie a mierny streatching je tiež užitočný. 
              Avšak intenzívne cvičenie je škodlivé.   Často zastavuje vývoj.   Väčšina dospelých dnes nie je dostatočne zdravá na to, aby vykonávala silové cvičenia v akomkoľvek veku.   Prosím nebehávajte vytrvalsotne, nelyžujte rázne alebo nevykonávajte pravidelne akékoľvek namáhavé cvičenie.

 

 • Vyhýbať sa toxínom všetkých druhov.   Medzi najhoršie patria lekárske liečivá, voľno predajné lieky, potravinárske chemikálie, rekreačné drogy vrátane marihuany alebo konope, alkohol a domáce chemikálie, ako sú rozpúšťadlá, výrobky na starostlivosť o telo ako sú laky na nechty, spreje a farby na vlasy, ďalej pesticídy a iné produkty na starostlivosť o trávnaté porasty. Každá chemikália má iný účinok, ale mnohé môžu spomaliť alebo úplne zastaviť duchovný vývoj na určitý čas.

 

 • Iné. Reflexológia nôh, chiropraxia, osteopatia, manipulácia a ďalšie typy telesných terapií sú extrémne užitočné pre veľa ľudí.   V skutočnosti môžu byť nevyhnutné v niektorých štádiách vývoja  na uvoľnenie zablokovania a skrútenia v tele a dokonca aj emócií. 
              Menej dôležité pre väčšinu ľudí je používať ozonátor / ionizátor čističku vzduchu v spálni, zatiaľ čo človek spí zvyšuje okysličovanie v tele.   Ďalšie metódy na zvýšenie okysličenia sú ozónové terapie, peroxidové terapie a ďalšie sú tiež vynikajúce, ale ťažšie vykonávať bezpečne na pravidelnom základe.
 • Analýza minerálov vo vlasoch s cieľom zhodnotiť vaše špecifické diétne, suplementárne a detoxikačné potreby.   To bude posúvať človeka vpred oveľa rýchlejšie.   Musí to vykonať správny praktikant, pretože viac ako 95% lekárov a odborníkov na výživu nevie, ako správne interpretovať analýzu vlasov a nastaviť správny druh programu.   Táto webová stránka obsahuje Zoznam schválených odborníkov, ktorých odporúčam. Tých a niekoľko ďalších môžem v tejto chvíli odporučiť. Ak si nie ste istý, môžete ma kontaktovať. 

 

     vykonávajte čo najviac z vyššie uvedených procedúr. To spôsobuje oveľa väčší vývoj ako len žiť "normálny" život a jesť štandardnú alebo dokonca "vysokokvalitnú" stravu.

 

     Niektorí ľudia budú robiť viac z jedného z vyššie uvedených ako ostatné.   Najdôležitejšie je, aby ste čo najčastejšie vykonávali čo najviac z uvedených postupov.   Vyhnite sa tiež iným položkám, zvyklostiam v životnom štýle a procedúram, ktoré sú uvedené nižšie.   Zdá sa, že to je dnes kľúčom k rozvoju.

 

    Postupy, ktoré sa neodporúčajú.   Veľa bežných terapií, návykov a procedúr zhorší alebo zastaví vývoj.   Medzi najčastejšie patria vegetariánske a vegánske diéty, diéty z ovocných štiav, čisťiace diéty ako pôst, neužívanie zažívacieho enzýmu s jedlom, konzumácia veľkého množstva ovocia alebo pšeničných výrobkov, užívanie hromady vitamínov alebo bylín, niektoré homeopatické lieky a užívanie hormónov, chelatačné lieky alebo väčšina lekárskych liekov, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné pre zdravotný stav.

    Veľa duchovných praktík sa tiež neodporúča.   Medzi ne patrí hatha joga, tai chi, spievanie, intenzívne modlitby, ktoré trvajú celé hodiny, fyzické namáhanie a mnoho populárnych typov meditácií a afirmácií.   Dnes ich nepovažujem za užitočné, aj keď v minulosti mohli dobre fungovať.   Možné príčiny sú tieto:

 

 • Telá sú dnes oveľa toxickejšie .   Toto je hlavný faktor spomaľujúci duchovný vývoj.   To je dôvod, prečo je diéta, pitná voda, odpočinok a spánok, niekoľko jednoduchých doplnkov a detoxifikačných postupov tak užitočných a často potrebné.   Postupy v oblasti jogy môžu byť napríklad nebezpečné, keď sú svaly a šľachy tak toxické, čo spôsobuje zranenia, ktoré spomaľujú vývoj.   Veľmi jemné kurzy jogy sú však vynikajúce.
 • Telá sú dnes veľmi Jin kvôli ionizujúcemu žiareniu, znečisteniu a nutrične vyčerpanej výžive u väčšiny dodávok potravín, dokonca aj prírodných biopotravín. Yin v čínskej terminológii znamená studený, rozšírený a chorý.   To je dôvod, prečo používame varené a nie surové potraviny, živočíšnu kvalitu namiesto vegetariánskej stravy a jang detoxikáciu s teplom skôr než používanie vody na detoxikačné postupy, a nepoužívame pôsty na šťavách, bylinné prostriedky, a ďalšie Jin metódy.
 • Bezpečnostné faktory. Väčšina tiel je taká chorá a toxická, že štandardné orientálne metódy, ako je hatha joga, spôsobujú dnes zranenia a musia byť aplikované mimoriadne opatrne. Bikkrum alebo veľmi jemná jóga je jednou z najlepších, ale iba ak učiteľ chodí po celej triede a dbá na to, aby každý človek správne držal svoje postoje. 
 • Menšia potreba niektorých metód.   Energie prichádzajúce na Zem a iné faktory ešte viac uľahčujú vývoj, dokonca aj pokročilý vývoj.   To znamená, že komplexné meditácie, deprivácie, pôsty, intenzívne čistenie a špeciálne spevy jednoducho nie sú dnes potrebné.   Namiesto toho sa tieto praktiky, ktoré boli predtým užitočné, stávajú intenzívnymi rozptýleniami, ktorými môžte strácať hodiny alebo roky svojho života. Čas by bol oveľa lepšie strávený odpočinkom, dobrým jedlom a robiť odporúčané postupy, ako je meditácia Pushing down alebo Roya Masters. To je dôležite  pochopiť.   Milióny ľudí sa chytilo v rituáloch a inými praktikách, a ignorujú alebo si neuvedomujú dôležitosť správnej stravy, veľa odpočinku, dostatku správneho druhu vody a ostatných faktorov uvedených vyššie.
 • V súčasnosti je k dispozícii ďalšia pomoc pre tých, ktorí sa chcú rozvíjať.   Zem je dnes v extrémnom nebezpečenstve najmä v dôsledku bojujúcich frakcií, ktoré by mohli ľahko spôsobiť katastrofickú vojnu, ktorá by ukončila život na zemi.   V dôsledku toho je k dispozícii viac usmernení a pomoci.   To je ďalší dôvod, prečo extrémne opatrenia nie sú potrebné.
 • Prakticky povedané, ľudia už nežijú v kláštoroch ako pred rokmi a storočiami.   To tiež vyžadovalo zmenu metód do určitej miery. 

 

     Zo všetkých týchto dôvodov je dnes veľa tradičných metód rozvoja menej potrebných, menej praktických a menej bezpečných.   Uvedomte si, že to nie je zavrhnutie tradičných praktík. Je to len pozorovanie po práci s niekoľko tisíc klientov.   Tu je zhrnutie toho, čo sa deje, keď človek nasleduje protokol nutričného vyvažovania. To sa nestane rovnakým spôsobom s inými programami, aj keď si to prajem.

 

 

PRED-VÝVOJ: FYZIKÁLNE, EMOČNÉ A DUŠEVNÉ ZMENY

 

     Obnovenie pečene.   Pečeň je u väčšiny ľudí veľmi toxickým orgánom.   Odstránenie veľkého množstva toxínov umožňuje pečeni fungovať oveľa lepšie a tiež prevziať nové funkcie. Jedným z hlavných funkcií je získavať éterickú energiu.  Je to ezoterický koncept, ale aby človek žil dlhý a plnohodnotný život, musí pečeň absorbovať určitú energiu z jedla, vody a dokonca aj zo vzduchu. 

     Väčšina ľudských pečení je tak toxická, že ich pečeň nemôže veľmi dobre absorbovať túto jemnú energiu.   Avšak, keď sa pečeň očistí hlboko, zmení sa a prejaví sa to úžasným efektom, ktorým je pečeň schopná pomôcť omladiť zvyšok tela tým, že absorbuje a využíva viac éterickej energie predovšetkým z potravy, ale aj z pitnej vody a vzduchu ktorý dýchame.

 

     Chelatačná terapia je škodlivá. Veľa holistických lekárov a verejnosť sa naučili používať chelatačné látky na odstraňovanie toxických kovov.   Zistil som však, že rovnako prírodné, ako aj syntetické chelatačné látky a chelatačná treapia nebudú spôsobovať vývoj, o ktorom tu diskutujeme, pretože nedokážu dostatočne vyčistiť pečeň. V skutočnosti môžu zhoršiť stav pečene. Medzi dôvody patrí:

 

 • Odstraňujú toxické kovy v neprirodzenom poradí.
 • Zvyčajne neodstraňujú všetky toxické kovy.   Niektoré látky odstraňujú len niektoré typy kovov.
 • Neodstraňujú toxické kovy z dostatočnej hĺbky.   Väčšina chelatačných činidiel pracuje primárne cez krvný obeh a nemôže preniknúť hlboko do tkanív.
 • Väčšina chelatačných látok je mierne toxická a môže mierne poškodiť pečeň a obličky, čo spomaľuje pokrok.
 • Väčšina chelatačných látok nerieši hlbšie adaptačné nerovnováhy, ktoré v prvom rade spôsobili potrebu toxických kovov.   V dôsledku toho sa môžu toxické kovy kumulovať .
 • Chelátory občas uvoľňujú toxické kovy tak rýchlo, že ich nemožno správne odstrániť a niektoré z nich sa opätovne usadia, niekedy v životne dôležitejších orgánoch, kde spôsobujú väčšie škody.   Tento problém sa zrejme nevyskytuje vo vede o nutričnom vyvažovaní.
 • Najdôležitejšie je, že všetky chelatačné látky majú tendenciu odstrániť malé množstvo životne dôležitých minerálov spolu s toxickými látkami.   Toto spôsobuje nerovnováhu v chémii tela jemnými spôsobmi, spomaľuje alebo dokonca zastavuje detoxikáciu pečene, o ktorej hovorím. 

 

    V programoch nutričného vyvažovania dbáme aby sa nepoužívali tieto chelatačné látky z týchto dôvodov. Pri správnej detoxikácii sa činnosť pečene drasticky zlepšuje, ako sa stáva schopnejšou očistiť krv.   Čoskoro potom telo začne dostávať viac éterickej energie. To je kľúč k dlhému životu a zdraviu.   Nie je to bežné na zemi, a preto veľa ľudí zomrie pred storočným vekom.

     S dôkladne detoxikovanou pečeňou, dožiť sa 100 rokov zvyčajne nie je tak ťažké, za predpokladu, že osoba môže udržať pečeň v zdravom stave pomocou metód, ako sú klystír, terapeutické saunovanie, správna strava a zdravý životný štýl.

 

     Zmeny v mozgu. Veľa z tohto má čo do činenia s odstránením väčšiny toxických kovov z tela a nahradením ľahších prvkov, doslova i obrazne.  Výsledkom je, že mozgová dutina a neurónová zložka mozgu sa skutočne mierne zväčšujú. Toto nie je ľahko viditeľné, ale v tomto smere dochádza k posunu.

      Tento krok vo vývoji sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, ale zvyčajne po približne 10-15 rokoch života. Pozorujeme, že sa to vyskytuje u 4 ročných detí, ktorí sú v programe nutričného vyvažovania. Nie je to  však zvyčajné a zdá sa, že tieto deti sa narodili s určitou schopnosťou presunúť mozgovú hmotu týmto spôsobom z nejakého dôvodu.

      Nerovnováha v metabolizme medi, zmeny v úrovniach zinku a fosforu vo vlasoch, program nutričného vyvažovania, kávové klystíri s až 2 lyžicami kávy na klystír a využívanie NIR infračervenej sauny sa zdá, že zohráva dôležitú úlohu v tomto procese.  Často, nerovnováha v medi je zaznamenaná na minerálnych grafoch, hoci toto je tiež všeobecne bežné medzi populáciou.

 

     Zmeny v žľazách. Žľazová štruktúra sa mierne mení, so zmenami v nadobličkách, štítnej žľaze a nakoniec sa upraví celá žľazová štruktúra, keď minerály ako olovo, kadmium, železo, mangán, hliník, nikel a ďalšie sú odstránené a nahradené so selénom, chrómom, mangánom v inej forme, meďou, jódom, zinkom a ďalšími. Konečným výsledkom je oveľa silnejšia a zdravšia fyzická štruktúra a telo.

 

     Štrukturálne zmeny. Kosti sa taktiež zmenia keď uvoľnia  toxické kovy, ako je olovo, ktoré sa tam skladuje, a sú posilnené výmenou olova, hliníka a iných toxických minerálov, ako sú fluoridy a chloridy za väčšie množstvo vápnika a fosforu. 

    Človek sa stáva uvoľnenejším a celý svalový a kostrový systém sa stáva lepšie zarovnaným a uvoľneným.  Veľa ľudí bude na čas potrebovať chiropraxiu a štrukturálnu prácu, aby pomohlo odstrániť niektoré fyzické alebo štrukturálne blokády, ale nakoniec sa telo stane pružnejšie a väčšina zmien sa uskutoční sama o sebe, verím.   Zdá sa, že NIR infračervená sauna výrazne pomôže tomuto procesu, pravdepodobne odstránením toxínov vo svaloch, šľachách, väzoch a kostiach.

 

     Všeobecné zmeny v tkanivách.   Vyššie uvedené spôsobuje tichú a jemnú zmenu v tele od hustejšej formy hmoty na éterickejšiu formu hmoty, ktorá sa niekedy nazýva štvrtý a piaty dimenzionálny posun.

 

     Duševné a emocionálne zmeny počas vývoja.   Vo všeobecnosti sa človek stáva oveľa vyváženejším, jemnejším a intelektuálne orientovaným, ak nie je veľmi mentálne zameraný. Väčšinou sa to deje len preto, že mozog funguje oveľa lepšie. Keďže sa žľazový systém stáva vyváženým a zdravším, prispieva to k vyváženejšej mysli a ľahšiemu ovládaniu emócií. Veľa  ľudí seba vníma inak, s ľahším krokom, stávajú sa oveľa šťastnejšími, s potešením žiť.

 

      Toto je skorá časť omnoho väčšieho a širšieho procesu, ktorý je mentálnou a spirituálnou evolúciou ľudskej bytosti.   Je to posun od fyzicky založeného a fyzicky orientovaného života k viac mentálne a energeticky založenému životu a životnému štýlu. Tento článok je len úvodom k vývoju.   Ak sa chcete dozvedieť o konkrétnych zmenách, ktoré sa vyskytujú v troch štádiách duševného vývoja, prečítajte si článok s názvom Tri etapy duševného vývoja.

 

 

VÝZNAM VÝVOJA PRE SPOLOČNOSŤ

 

     Ako viac ľudí začne proces vývoja opísaný vyššie, čoskoro si uvedomia, aká neuveriteľná je každá ľudská bytosť a potenciál, ktorý spočíva v každom z nás.   Život nadobúda nový význam a hodnota života sa dramaticky zvyšuje.

     Navyše, nezvyčajným vibračným účinkom sa úsilie jednotlivcov liečiť a zlepšovať sa,  vždy šíri do určitej miery a ovplyvňuje všetkých členov spoločnosti. Budú im príkladom, ktorý raz môžu a budú nasledovať aj ostatní.   To bude mať hlboké, aj keď jemné účinky na každého. Tento proces už začína.

    Keď sa viac ľudí dozvie o vývoji, tvrdá realita pozemského života zmäkne. Je to len prirodzený výsledok toho, že ľudia spoznajú svoj potenciál a každého ďalšieho človeka na našej planéte.

     Napríklad stále menej rodičov bude ignorovať alebo zneužívať svoje deti a ich schopnosť lásky sa zvýši 10-násobne.   Kriminalita sa zníži, rovnako ako užívanie drog a alkoholu.   Menej ľudí bude strácať svoj čas a čas  s tými, ktorí myslia len ako fyzické bytosti, ktoré sú tu pre „zábavu“ ,alebo ešte horšie, pre boj a výhru nad ostatnými.

     Ako múdrosť a láska rastú na planéte kvôli tomuto procesu, na svete začne prevládať viac zdravého rozumu a pravdy než nenávisti a lží.   Po prvýkrát, základná obživa pre všetkých, väčšia osobná a národná bezpečnosť, lepšie vlády a hojnosť vo všetkých veciach môžu a budú realizované na Zemi.   Pomaly sa bude ohlasovať zlatý vek pravdy, skutočnej rovnej spravodlivosti, skutočnej nádeje a pokroku nebývalého druhu.